Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor zdravotnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Petr Studenovský
vedoucí odboru
tel: 386720600
fax:
studenovsky@kraj-jihocesky.cz
Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Milan Rybák
vedoucí oddělení
tel: 386720701
fax:
rybak@kraj-jihocesky.cz
Petra Šírková
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720700
fax:
sirkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivana Turková
krizový, projektový a finanční manažer
tel: 386720774
fax:
turkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Maťhová
ekonomika zdravotnických zařízení
tel: 386720924
fax:
mathova@kraj-jihocesky.cz
Růžena Ryklíková
organizační zaměstnanec
tel: 386720602
fax:
ryklikova@kraj-jihocesky.cz
Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Věra Čížková
vedoucí oddělení
tel: 386720605
fax:
cizkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Linda Opolcerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720612
fax:
opolcerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Krejčová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720609
fax:
krejcova@kraj-jihocesky.cz
Liboslava Křížová
poradenská a konzultační činnost
tel: 386720765
fax:
krizova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zuzana Nápravník, DiS.
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720610
fax:
napravnik@kraj-jihocesky.cz
BA Edita Sovová, MSc.
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720613
fax:
sovova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Helena Kálalová
kontrolor
tel: 386720752
fax:
kalalova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Štěrbová
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720615
fax:
sterbovam@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ladislav Kročák
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720608
fax:
krocak@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kateřina Kučerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720607
fax:
kucerovak@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 16 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz