Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor zdravotnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Petr Studenovský
vedoucí odboru
tel: 386720600 studenovsky@kraj-jihocesky.cz
Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní péče
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Milan Rybák
vedoucí oddělení
tel: 386720701 rybak@kraj-jihocesky.cz
Petra Šírková
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720700 sirkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivana Turková
krizový, projektový a finanční manažer
tel: 386720774 turkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Maťhová
ekonomika zdravotnických zařízení
tel: 386720924 mathova@kraj-jihocesky.cz
Růžena Ryklíková
organizační zaměstnanec
tel: 386720602 ryklikova@kraj-jihocesky.cz
Odbor zdravotnictví - Oddělení zdravotní správy
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Věra Čížková
vedoucí oddělení
tel: 386720605 cizkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Linda Opolcerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720612 opolcerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Krejčová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720609 krejcova@kraj-jihocesky.cz
Liboslava Křížová
poradenská a konzultační činnost
tel: 386720765 krizova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zuzana Nápravník, DiS.
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720610 napravnik@kraj-jihocesky.cz
BA Edita Sovová, MSc.
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720613 sovova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Štěrbová
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720615 sterbovam@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ladislav Kročák
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720608 krocak@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kateřina Kučerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720607 kucerovak@kraj-jihocesky.cz
Bc. Adéla Drtilová
kontrolor
tel: 386720750 drtilova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslava Odlerová
kontrolor
tel: 386720752 odlerova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 17 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz