Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor kultury a památkové péče
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Patrik Červák
vedoucí odboru
tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz
Odbor kultury a památkové péče-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Renáta Koubová
organizační zaměstnanec
tel: 386720880
fax:
koubova@kraj-jihocesky.cz
Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jaroslava Vítovcová
vedoucí oddělení
tel: 386720890
fax:
vitovcova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Fink
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720893
fax:
fink@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Šilhan
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720891
fax:
silhan@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivan Náprstek
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720894
fax:
naprstek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Taubrová
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720892
fax:
taubrova@kraj-jihocesky.cz
Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. František Chrastina
vedoucí oddělení
tel: 386720881
fax:
chrastina@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Monika Zárybnická
kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720884
fax:
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jindřiška Frídová
zřizované organizace
tel: 386720885
fax:
fridova@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků
kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720882
fax:
janku@kraj-jihocesky.cz
Hermína Mocová
koordinační a projektový pracovník pro projekt KM M00033
tel: 386720883
fax:
mocova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Karel Mikeš, MBA
administrace kulturních portálů Porta Culturae, Kulturní most,Jihočeské sbírky,Žijeme v památkách
tel: 386720871
fax:
mikes@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Věrná
zřizované organizace
tel: 386720872
fax:
verna2@kraj-jihocesky.cz
Radek Urbánek
hlavní projektový manažer projektu ATCZ59 -I-CULT
tel: 386720769
fax:
urbanek2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marek Svoboda
DPP-asistent projektového manažera
tel: 386720886
fax:
svoboda@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 16 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz