Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Šímová
vedoucí odboru
tel: 386720846
fax:
simova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Jana Červená
administrativní a organizační činnost
tel: 386720841
fax:
cervena@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel: 386720900
fax:
cizek@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Burcevová, DiS.
DLZ, programy EU
tel: 386720902
fax:
burcevova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Nováková
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720940
fax:
novakoval@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martin Kolář
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720631
fax:
kolar2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Pešková
finanční manažer Ip OP VVV
tel: 386720906
fax:
peskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Robert Kala, Ph.D.
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720633
fax:
kala@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Květa Klimešová
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720916
fax:
klimesova2@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
JménoTelefonE-mailMapa
PaedDr. Jiří Moravec
vedoucí oddělení
tel: 386720845
fax:
moravec@kraj-jihocesky.cz
Ludmila Tomanová
předškolní vzdělávání
tel: 386720819
fax:
tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
základní vzdělávání
tel: 386720818
fax:
dominovam@kraj-jihocesky.cz
Jana Palmová
DM, základní vzdělávání, organiz.agenda
tel: 386720817
fax:
palmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Brablecová
střední školy a VOŠ
tel: 386720835
fax:
brablecova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vladimír Kuzba
střední školy a VOŠ
tel: 386720836
fax:
kuzba@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Reitingerová
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje
tel: 386720832
fax:
reitingerova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Radka Košková
speciální školy a školská zařízení
tel: 386720830
fax:
koskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Daniela Balounová
rejstřík škol, DVPP,soukromé školy
tel: 386720829
fax:
balounova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Eva Oušková
právník
tel: 386720837
fax:
ouskova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslava Čalounová
asistent právníka
tel: 386720838
fax:
calounova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Makočová, DiS.
uznávání zahraničního vzdělání
tel: 386720840
fax:
makocova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Martínková
školní stravování
tel: 386720821
fax:
martinkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kozelková
střední školy a VOŠ, zahr.vztahy
tel: 386720816
fax:
kozelkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milan Šašek
bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS
tel: 386720822
fax:
sasek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Fučíková
střední školy, VOŠ a KŠH
tel: 386720827
fax:
fucikova@kraj-jihocesky.cz
Marie Jandová
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720825
fax:
jandova@kraj-jihocesky.cz
Ladislav Kypta
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720826
fax:
kypta@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Rabiňáková
koncepč.dokumenty, analýzy, statistika
tel: 386720897
fax:
rabinakova@kraj-jihocesky.cz
Milada Tušlová
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce
tel: 386720828
fax:
tuslova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Eva Lachoutová
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika
tel: 386720936
fax:
lachoutova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Soukupová
zájmové a základní umělecké školství
tel: 386720934
fax:
soukupova2@kraj-jihocesky.cz
Veronika Vlasáková
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 386720889
fax:
novakova3@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jiří Anděl
soutěže, koordinace práce s talenty
tel: 386720933
fax:
andel@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jitka Pospíšilová
vedoucí oddělení
tel: 386720905
fax:
pospisilova@kraj-jihocesky.cz
Milena Plouharová
rozpočtář
tel: 386720904
fax:
plouharova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Štohanzlová
rozpočtář
tel: 386720912
fax:
stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
Věra Nováková
kontrola, rozpočtář
tel: 386720919
fax:
novakovav@kraj-jihocesky.cz
Romana Fošumová
kontrola
tel: 386720918
fax:
fosumova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Jiříčková
kontrola
tel: 386720917
fax:
jirickova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kvardová
kontrola
tel: 386720915
fax:
kvardova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Vysloužilová
kontrola
tel: 386720910
fax:
vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Billichová
rozpočtář
tel: 386720901
fax:
billichova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Hájková
rozpočtář
tel: 386720913
fax:
hajkova@kraj-jihocesky.cz
Radka Lencová
rozpočtář
tel: 386720911
fax:
lencova@kraj-jihocesky.cz
Dana Novotná
rozpočtář
tel: 386720909
fax:
novotnad@kraj-jihocesky.cz
Věra Tomšíková, DiS.
rozpočtář
tel: 386720908
fax:
tomsikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Suchá
kontrola
tel: 386720914
fax:
sucha@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Radek Lomský
vedoucí oddělení
tel: 386720920
fax:
lomsky@kraj-jihocesky.cz
Romana Brousková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720923
fax:
brouskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Jandová
rozpočet, kontrola, statistika
tel: 386720921
fax:
jandova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magda Macounová
výkaznictví a rozpis rozpočtu
tel: 386720839
fax:
macounova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Klapušová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720930
fax:
klapusova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Božena Uhlířová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720926
fax:
uhlirovab@kraj-jihocesky.cz
Ivana Vlasáková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720922
fax:
vlasakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magdalena Vodrážková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720925
fax:
vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
Jiří Hubáček
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720929
fax:
hubacek@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 56 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz