Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Šímová
vedoucí odboru
tel: 386720846 simova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Jana Červená
administrativní a organizační činnost
tel: 386720841 cervena@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel: 386720900 cizek@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Burcevová, DiS.
DLZ, programy EU
tel: 386720902 burcevova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Nováková
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720940 novakoval@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Kleinová Pešková
finanční/projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720906 kleinova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Robert Kala, Ph.D.
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720633 kala@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jana Vonášková Poračanová
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720916 poracanova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
JménoTelefonE-mailMapa
Ludmila Tomanová
předškolní vzdělávání
tel: 386720819 tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
základní vzdělávání
tel: 386720818 dominovam@kraj-jihocesky.cz
Jana Palmová
DM, základní vzdělávání, organiz.agenda
tel: 386720817 palmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Brablecová
střední školy a VOŠ
tel: 386720835 brablecova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vladimír Kuzba
vedoucí oddělení
tel: 386720836 kuzba@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Reitingerová
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje
tel: 386720832 reitingerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Daniela Balounová
rejstřík škol, DVPP,soukromé školy
tel: 386720829 balounova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Makočová, DiS.
nostrifikace, rejstřík škol, statistika
tel: 386720840 makocova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Martínková
školní stravování
tel: 386720821 martinkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milan Šašek
bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS
tel: 386720822 sasek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Fučíková
FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví
tel: 386720827 fucikova@kraj-jihocesky.cz
Marie Jandová
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720825 jandova@kraj-jihocesky.cz
Ladislav Kypta
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720826 kypta@kraj-jihocesky.cz
Milada Tušlová
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce
tel: 386720828 tuslova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Kateřina Hradecká
rozvojové programy, EU, zahr. vztahy
tel: 386720823 hradecka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Caháková
konkurzy, agenda RK, ZK, výbory, stížnosti, koncep.dokum., analýzy, EVVO
tel: 386720831 cahakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Bc. Martina Langová
speciální školy a školská zařízení
tel: 386720830 langova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Žíttová
právník
tel: 386720939 zittovag@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Pavla Lehečková
právník
tel: 386720837 leheckova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Abrman
střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce
tel: 386720838 abrman@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Eva Lachoutová
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika
tel: 386720936 lachoutova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Soukupová
zájmové a základní umělecké školství
tel: 386720934 soukupova2@kraj-jihocesky.cz
Veronika Vlasáková
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 386720889 vlasakova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jiří Anděl
soutěže, koordinace práce s talenty
tel: 386720933 andel@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Martin Sláma
vedoucí oddělení
tel: 386720931 slama@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jitka Pospíšilová
vedoucí oddělení
tel: 386720905 pospisilova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Štohanzlová
rozpočtář
tel: 386720912 stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
Věra Nováková
kontrola a rozpočet
tel: 386720919 novakovav@kraj-jihocesky.cz
Romana Fošumová
kontrola
tel: 386720918 fosumova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Jiříčková
kontrola
tel: 386720917 jirickova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kvardová
kontrola
tel: 386720915 kvardova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Vysloužilová
kontrola
tel: 386720910 vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Billichová
rozpočtář
tel: 386720901 billichova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Hájková
rozpočtář
tel: 386720913 hajkova@kraj-jihocesky.cz
Radka Lencová
rozpočtář
tel: 386720911 lencova@kraj-jihocesky.cz
Dana Novotná
rozpočtář
tel: 386720909 novotnad@kraj-jihocesky.cz
Věra Tomšíková, DiS.
rozpočtář
tel: 386720908 tomsikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Suchá
kontrola
tel: 386720914 sucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Gryczová
rozpočtář
tel: 386720904 gryczova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Radek Lomský
vedoucí oddělení
tel: 386720920 lomsky@kraj-jihocesky.cz
Romana Brousková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720923 brouskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magda Macounová
výkaznictví a rozpis rozpočtu
tel: 386720839 macounova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Klapušová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720930 klapusova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martin Kolář
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720929 kolar2@kraj-jihocesky.cz
Ivana Vlasáková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720922 vlasakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magdalena Vodrážková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720925 vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Dohnalová
rozpočet, kontrola, statistika
tel: 386720921 dohnalova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Nikola Kalová, DiS.
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720926 kalova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 56 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz