Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
tel: 386720744 klimes@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Věra Kotzinová
administrativa
tel: 386720743 kotzinova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marie Muzikářová
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář
tel: 386720808 muzikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Kučera
bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000
tel: 386720968 kucera2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vlášková, DiS.
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost
tel: 386720762 vlaskova@kraj-jihocesky.cz
Štěpánka Grillová
organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy
tel: 386720722 grillova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Randáková
evropské projekty a dotace,NATURA 2000, ochrana krajiny
tel: 386720853 randakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Kratochvílová
administrativa, archivace
tel: 386720742 kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení IPPC a EIA
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení
tel: 386720771 jirkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Janoušková
integrovaná prevence
tel: 386720740 janouskovae@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kubecová
EIA
tel: 386720767 kubecova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štefan Győrög
prevence závaž. havárií, integr.prevence
tel: 386720746 gyorog@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Havelková
odborný zam.ús.integrované prevence
tel: 386720727 havelkovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Pernikářová
EIA
tel: 386720648 pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kořínková
EIA
tel: 386720611 korinkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Martina Tomášková
EIA
tel: 386720770 tomaskova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Pöschko
vedoucí oddělení
tel: 386720716 poschko@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Klement
rybářství a zemědělství
tel: 386720725 klement@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
myslivost
tel: 386720724 nemecj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
zemědělství, dotace, kontrola
tel: 386720745 kuthanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Zumr
státní správa lesů
tel: 386720721 zumr@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Bjačková
státní správa lesů
tel: 386720869 bjackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Roubík
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720632 roubik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Antonín Košnář, Ph.D.
státní správa lesů
tel: 386720719 kosnar@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luděk Hanzal
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720726 hanzal@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Machartová
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy
tel: 386720866 machartova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení
tel: 386720807 vendlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Lhotka
ochrana přírody a krajiny, právník
tel: 386720802 lhotka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hakr
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720812 hakr@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Trykarová
ochrana přírody, horní zákon
tel: 386720800 trykarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D.
náhrada škod
tel: 386720773 synkova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Kulířová
ochrana ZPF, geologie
tel: 386720805 kulirova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Steinbauer
ochrana ZPF
tel: 386720810 steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Šiftová
SEA
tel: 386720734 siftova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jarmila Hořejší
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720718 horejsi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Bláhová
ochrana přírody, náhrada škod, CITES
tel: 386720811 blahova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Doktorová
ochrana přírody a krajiny, CITES
tel: 386720738 doktorova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
SEA a geologie
tel: 386720772 novotna2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Romana Klečková
ochrana přírody
tel: 386720806 kleckova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení
tel: 386720715 pacakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Študlar
ochrana ovzduší
tel: 386720809 studlarz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jílková
odpadové hospodářství
tel: 386720843 jilkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luboš Jelínek
odpad.hospodář., koordinace, plánování
tel: 386720712 jelinek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Kojanová
ochrana ovzduší
tel: 386720704 kojanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Soukup
odpadové hospodářství
tel: 386720714 soukup@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Svobodová
ochrana ovzduší
tel: 386720705 svobodova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Olga Řepková
odpadové hospodářství
tel: 386720707 repkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Rauchová
ochrana ovzduší
tel: 386720706 rauchova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Klíma
odpadové hospodářství
tel: 386720713 klima2@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Zahradníková
vodní hospodářství, koordinace a koncepce
tel: 386720728 zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení
tel: 386720813 vlasek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Rybková
vodní hospodářství a koncepč.činnost
tel: 386720733 rybkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Libuše Jozková
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta
tel: 386720803 jozkova@kraj-jihocesky.cz
Ing., Mgr. Jiří Soukup
vodní hospodářství - právní agenda
tel: 386720732 soukupj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vlasta Žáčková
vodní hospodářství
tel: 386720731 zackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Wögebauerová
vodní hospodářství
tel: 386720739 wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
PR agenda, evropské projekty
tel: 386720970 krolovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Máchová
och.př.a kr.,NATURA 2000
tel: 386720747 machovas@kraj-jihocesky.cz
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D.
ochr.př., územní plán. a rozvoj
tel: 386720711 zimmermann@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radmila Pichlíková
vodní hospodářství
tel: 386720710 pichlikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jemelíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720804 jemelikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Sládková
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty
tel: 386720766 sladkova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Ježková
vedoucí manažer projektu LIFE
tel: 386720720 jezkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavla Sovová Šanderová, MBA
finanční manažer projektu LIFE
tel: 386720758 sanderova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Kosová
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny
tel: kosova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Patricia Sauerová
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny
tel: 386720708 sauerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Simona Šafarčíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720862 safarcikova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 67 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz