Text na řeč

Zahraniční vztahy kraje

Vnější vztahy a zahraniční spolupráce Jihočeského kraje

Zahraniční a vnější vztahy Jihočeského kraje se řídí §28, Zákona o krajích č.129/2000 Sb. přičemž přeshraniční spolupráci rozvíjí Jihočeský kraj intenzivně již od svého založení v roce 2001 s ohledem na aktuální dění v oblasti zahraniční politiky. Nejužší formy spolupráce jsou přitom realizovány se Spolkovou republikou Německo, resp. vládním krajem Dolní Bavorsko a se dvěma spolkovými zeměmi Rakouské republiky, Horním a Dolním Rakouskem.

Partnerství s těmito sousedními regiony je nejdéle trvající, velmi intenzivní a má zcela konkrétní úkoly, které jsou od r. 2012 navíc realizovány mimo jiné i v rámci přeshraniční platformy Evropský region Dunaj - Vltava. Ta představuje celkem 7 regionů 3 sousedících zemí, jež pracují na společných projektech, například v oblasti hospodářství, dopravy, turismu, kultury, vzdělávání a zároveň na celkovém posílení významu regionů v rámci Evropy.

K dalším partnerským regionům Jihočeského kraje v zahraničí patří například švýcarský kanton Bern, Košický samosprávný kraj nebo region Pays de la Loire ve Francii. Ze vzdálenějších zemí pak navázal kraj spolupráci s kanadským městem Lethbridge, provincií Henan a městem Tianjin (Čínská lidová republika) či Sverdlovskou oblastí (Ruská federace).

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Kanceláře hejtmana nabízí možnost tzv. individuální dotace na aktivity s přehraničním charakterem nejrůznějších organizací a institucí na svém území, především pak obcí, škol, neziskových organizací, univerzit, nejrůznějších spolků atp. Tyto subjekty tak mohou formálně žádat o individuální dotace na své vlastní aktivity, které mají přeshraniční charakter.

Organizace vnějších vztahů v rámci krajského úřadu

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce

Vnějšími vztahy a zahraniční spoluprací Jihočeského kraje se zabývá na Krajském úřadu Jihočeského kraje Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, začleněné v Odboru kancelář hejtmana.

Kontaktní adresa:

Jihočeský kraj - Krajský úřad
Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Partneři Jihočeského kraje v zahraniční spolupráci

Partnerské regiony Jihočeského kraje

Nejvýznamnějšími zahraničními partnery Jihočeského kraje jsou nejbližší sousední regiony, tj. spolková země Horní Rakousko, Dolní Rakousko a vládní kraj Dolní Bavorsko. Jihočeský kraj uzavřel se všemi partnerskými regiony písemné dohody, které vytváří pro spolupráci potřebný institucionální rámec a definují oblasti, ve kterých se daná forma spolupráce uskutečňuje.

V květnu roku 2016 se v Českém Krumlově uskutečnilo vůbec první Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje, kde se sešli zástupci téměř všech partnerů, se kterými má Jihočeský kraj uzavřeny písemné dohody o vzájemné spolupráci v nejrůznějších tematických oblastech.

V roce 2015 navíc vzniklo zvláštní uskupení spolupráce Grémium 2+6, které je složeno z ředitelů krajských/zemských úřadů Jihočeského kraje, Horního Rakouska, Dolního Rakouska, města Vídně spolu s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. Tato pracovní skupina je navíc doplněna velvyslancem Rakouské republiky v ČR a velvyslancem České republiky v Rakousku. Cílem této platformy je zefektivnění přeshraniční komunikace v souladu s pravomocemi na všech úrovních.

Bližší informace o regionech, s nimiž Jihočeský kraj spolupracuje a má s nimi navázáno oficiální partnerství, naleznete na oficiálních webových stránkách níže nebo na webu Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje.


Oficiální internetové stránky partnerských regionů

Bern: www.be.ch 
Čínská lidová republika, provincie Tianjin: www.tj.gov.cn 
Čínská lidová republika, provincie Henan: www.henan.gov.cn 
Dolní Rakousko: www.noe.gv.at
Dolní Bavorsko: www.niederbayern.de
Horní Falc: www.bezirk-oberpfalz.de
Horní Rakousko: www.ooe.gv.at
Jihomoravský kraj: www.kr-jihomoravsky.cz
Košický samosprávný kraj: https://web.vucke.sk/sk/
Kraj Vysočina: www.kr-vysocina.cz 
Lethbridge: www.lethbridge.ca
Pays de la Loire: www.paysdelaloire.fr
Plzeňský kraj: www.kr-plzensky.cz 
Sverdlovská oblast: mvs.midural.ru/en 
Troms: www.tromsfylke.no
Vídeň: www.wien.gv.at
Vietnam, provincie Lam Dong: www.lamdong.gov.vn
Vietnam, provincie Binh Thuan: www.binhthuan.gov.vn 
Vietnam, provincie Dak Lak 

Evropský region Dunaj - Vltava

Evropský region Dunaj - Vltava

evregdv

Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů. Jeho cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího na tomto území, pro posílení regionu v konkurenci dalších regionů a pro realizaci evropské myšlenky. Příhraniční regiony v trojúhelníku tří zemí - České republiky, Německy a Rakouska - založily dne 30. 6. 2012 toto mezinárodní pracovní uskupení, kdy představitelé členských regionů společně podepsali Stanovy Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Po tříleté fázi příprav začala založením Evropského regionu Dunaj-Vltava práce formou pracovního společenství, které se věnuje spolupráci a dalšímu rozvoji partnerských regionů v 7 perspektivních oblastech. Jihočeský kraj si zvolil jako hlavní oblast téma dopravy. V rámci znalostní platformy "Mobilita, dostupnost a doprava" aktivně spolupracuje 33 expertů, kteří se společně podílejí na vytváření přeshraničních projektů v oblasti dopravy v rámci tohoto společného regionu.

 

Regionální kontaktní manažer: 
Ing. Kateřina Pospíšilová - pospisilovak@kraj-jihocesky.cz, T: 386 720 496

Manažer znalostní platformy: 
Blanka Douchová, DiS. - douchova@kraj-jihocesky.cz, T: 386 720 238

 

Dolní Rakousko: www.noe.gv.at
Dolní Bavorsko: www.niederbayern.de
Horní Falc: www.bezirk-oberpfalz.de
Horní Rakousko: www.ooe.gv.at
Plzeňský kraj: www.plzensky-kraj.cz

Kraj Vysočina: www.kr-vysocina.cz 
Altötting: www.altoetting.de

Oficiální stránky projektu: http://www.evropskyregion.cz/cs/

mapa regionu

FOTOSOUTĚŽ: Hledáme fotky z výletů po evropském regionu

Pro všechny milovníky turistiky, krásné přírody a nevšedních snímků zahajuje Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV), v rámci vydání nové publikace pro pěší turisty, fotosoutěž s názvem „Výlety pro pěší po ERDV“

Vyfotografujte nejhezčí místo z navštíveného jednodenního výletu z publikace pro pěší ERDV „28 nejhezčích okružních výletů pro pěší“. Zašlete nám jednu fotografii ve formátu JPG do 31.08.2019 na e-mail: edm.post@ooe.gv.at  nebo ji vložte přímo přes webové stránky www.evropskyregion.cz.

Publikace s výlety je k dispozici na regionálním kontaktním místě ERDV na: 

  • Krajském úřadě, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, E-mail: hrdinova@kraj-jihocesky.cz
  • Krajském turistickém informačním centru v DOC Mercury, Nádražní 1759, České Budějovice. 

Autoři tří vítězných fotografií, které vybere odborná porota, se mohou těšit na hodnotné ceny. Dalších 20 účastníků soutěže obdrží cenu útěchy. Vítězné fotografie budou zveřejněny na webových stránkách ERDV a následně budou použity pro realizaci nového pexesa ERDV.

Podrobnosti k soutěži a publikaci pro pěší ERDV najdete na www.evropskyregion.cz. Přejeme Vám mnoho kreativity, slunce v zádech a pevnou ruku na spoušti!