Text na řeč

Volby

Další informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Nové volby do zastupitelstev obcí

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Kostelní Radouň konané dne 20. 6. 2020

Harmonogram úkolů a lhůt – nové volby do zastupitelstva obce Kostelní Radouň a obce Žíšov konané dne 20. 6. 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí Hlincová Hora a Radimovice u Tábora konané dne 14. 3. 2020

Harmonogram úkolů a lhůt – nové volby do zastupitelstev obcí Hlincová Hora a Radimovice u Tábora konané dne 14. 3. 2020

Telefonní spojení do volebních místností – nové volby do zastupitelstev obcí Hlincová Hora a Radimovice u Tábora konané dne 14. 3. 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o konání nových voleb do zastupitelstva obce Žíšov konané dne 20. 6. 2020


Kontaktní osoba: Alena Karvánková, karvankova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 156

Volby do zastupitelstev krajů

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Přehled termínů a lhůt

Informace k podávání kandidátních listin

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje

Vzor kandidátní listiny – politická strana, politické hnutí

Vzor kandidátní listiny – koalice

Vzor prohlášení kandidáta

Věk kandidátů – pomocná tabulka


Kontaktní osoba: Alena Karvánková, karvankova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 156

Volby do Senátu parlamentu České republiky

Informace k volám do Senátu parlamentu České republiky

Přehled termínů a lhůt


Kontaktní osoba: Alena Karvánková, karvankova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 156