Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj navrhuje Ministerstvu životního prostředí, aby pozdrželo schválení nové zonace v NP Šumava

Pozdržet schválení. Takový je názor Jihočeského kraje k Návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava, kterou obdržel dne 30. září v rámci meziresortního připomínkového řízení. Zároveň kraj důrazně navrhuje, aby Ministerstvo životního prostředí posečkalo s jejím vydáním minimálně do té doby, než soud rozhodne o žalobě kraje proti nezákonnému zásahu. 

O podání správní žaloby Rada Jihočeského kraje rozhodla začátkem srpna. Důvodem byl proces přípravy nové zonace národního parku, v jehož průběhu Správa národního parku Šumava (NPŠ) za součinnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) prakticky vyloučila z jednání kraj i jednotlivé obce a neposkytla dostatek odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku. 

Připravovanou vyhlášku proto Jihočeský kraj považuje za neústavní, porušující práva občanů na zdravé životní prostředí a zachování příznivých životních podmínek. Tato práva musí kraj, jako zástupce zájmů svých občanů, hájit, a tak s ním mělo být, v rámci příprav nové zonace, jednáno. Jihočeský kraj však byl de facto z diskuse o další podobě Národního parku Šumava vyloučen, a to i přesto, že se národní park nachází také na jeho území. Návrhy zásadního charakteru byly projednány nedostatečně nebo na ně nebylo reagováno vůbec. 

„Jihočeský kraj ohrožení životního prostředí spatřuje v tom, že ani procesem zonace, ani vyhláškou nedochází k ochraně existujícího vzrostlého lesa a nejsou mu přiznány funkce, které les má. Naopak ochrana v národních parcích se lesu nepřiznává a jeho funkce jsou de facto popírány. V období problémů s klimatem a vodou stát hazarduje s touto nezastupitelnou složkou přírody a životního prostředí. Nemluvě o dopadech na životy občanů v Jihočeském kraji, potažmo pak v celé ČR,“ nastínila jeden z důvodů nesouhlasu hejtmanka Ivana Stráská s tím, že právě funkce vzrostlého lesa má zásadní vliv na kvalitu života všech obyvatel. 

Mezi další zásadní připomínky k návrhu Vyhlášky řadí kraj skutečnost, že Národnímu parku Šumava chybí plán péče, v procesu zonace jsou chyby, mapové podklady byly několikrát měněny, Zóna kulturní krajiny je vymezena v rozporu se Zákonem na ochranu přírody a krajiny a v případě schválení nebude možnost tento stav měnit po dobu 15 let. Všechny připomínky jsou podrobně rozpracovány v přiloženém dokumentu.