Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Řemeslníky si musíme vychovat. Kraj podpoří technické vzdělávání částkou 2 miliony korun

Jihočeští školáci a středoškoláci budou mít blíž k technickým oborům. Kraj totiž podpoří technické vzdělávání ve školním roce 2019/2020 na základních a středních školách částkou 2 miliony korun. Dotační program vyhlásila rada kraje na svém srpnovém zasedání. 

Základním cílem tohoto programu je podpora aktivit směrem k rozvoji technického vzdělávání, jeho propagaci a popularizaci. Program by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a rozvoji jejich manuálních dovedností. Dalším cílem je podpora spolupráce firem a škol v  technicky zaměřených oborech, především strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice.

Sehnat v dnešní době řemeslníka je velmi obtížné. Sehnat opravdu dobrého řemeslníka je už téměř nemožné. Každý, kdo staví či opravuje, mi dá jistě za pravdu. To je důvod, proč Jihočeský kraj technické vzdělávání podporuje. A musíme začít už na základních školách. Řemeslníky si musíme umět vychovat“, říká náměstek hejtmanky Pavel Hroch a dodává, že obecným cílem je motivace žáků ke studiu technických oborů na středních školách.

Součástí dotačního programu je příprava a realizace výstav a soutěžních přehlídek technického vzdělávání, příprava a realizace zájmových kroužků technického charakteru, propagační publikace o technických oborech pro žáky 8. a 9. tříd a absolventy ZŠ. Neméně důležitá je finanční podpora instruktorů při vedení odborného výcviku učňů na pracovišti firmy a naopak stáže učitelů ve firmách. 

Zájemci o dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok 2019/2020 mohou podávat žádosti v termínu od 16. září 2019 až do 25. října 2019.