Text na řeč

Jednací řády

2/20 - Jednací řád Zastupitelstva Jihočeského kraje - detail

1/20 - Jednací řád Rady Jihočeského kraje - detail

1/14 - Jednací řád Komise pro inovace Jihočeského kraje - detail

1/04 - Jednací řád výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje - detail

1/03 - Jednací řád komisí Rady Jihočeského kraje - detail