Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Zastupitelstvo kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů. Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zasedání v aktuálním volebním období 2020 - 2024

Archiv zasedání 2016 - 2020

Archiv zasedání do roku 2016

Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje 2016 - 2020

Archiv zasedání 2016 - 2020

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v přiměřeném rozsahu a v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno "dodatečně" a "nový bod", budou zveřejněny po projednání.

Účast členů na jednáních ZK

Plánované termíny jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Plánovaná zasedání roku 2022:

 • 15. 8. 2022 - mimořádné
 • 15. 9. 2022
 • 13. 10. 2022
 • 10. 11. 2022
 • 15. 12. 2022
Složení Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

  Příjmení, jméno, tituly Kandidátní listina Foto E-mail
1 Bartošek Jan, Ing. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Bartošek Jan, Ing. bartosek-zast@kraj-jihocesky.cz
2 Bastlová Olga, Ing. ČSSD Bastlová Olga, Ing. bastlova-zast@kraj-jihocesky.cz
3 Bauer Jan, Ing. ODS Bauer Jan, Ing. bauer-zast@kraj-jihocesky.cz
4 Blížilová Petra, Ing. ČSSD Blížilová Petra, Ing. blizilova-zast@kraj-jihocesky.cz
5 Bouzek Tomáš, JUDr., Ing. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Bouzek Tomáš, JUDr., Ing. bouzek-zast@kraj-jihocesky.cz
6 Doležal Martin, Mgr., Ing. Jihočeši 2012 Doležal Martin, Mgr., Ing. dolezal-zast@kraj-jihocesky.cz
7 Eliáš Petr ODS Eliáš Petr elias-zast@kraj-jihocesky.cz
8 Fencl Jiří, Ing. STAN Fencl Jiří, Ing. fencl-zast@kraj-jihocesky.cz
9 Fišer Jiří, Ing. Jihočeši 2012 Fišer Jiří, Ing. fiser-zast@kraj-jihocesky.cz
10 Hajdušek Tomáš, Ing. ODS Hajdušek Tomáš, Ing. hajdusek@kraj-jihocesky.cz
11 Heller Šimon, Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Heller Šimon, Mgr. heller-zast@kraj-jihocesky.cz
12 Hetešová Linda, Ing.  ODS Hetešová Linda, Ing.  hetesova-zast@kraj-jihocesky.cz
13 Hloušek Radek ANO 2011 Hloušek Radek hlousek-zast@kraj-jihocesky.cz
14 Holický Petr, Ing. ANO 2011 Holický Petr, Ing. holicky-zast@kraj-jihocesky.cz
15 Hořánek Jiří, Mgr., Ing. ANO 2011 Hořánek Jiří, Mgr., Ing. horanek-zast@kraj-jihocesky.cz
16 Hošek Jan, Bc. Česká pirátská strana Hošek Jan, Bc. hosek-zast@kraj-jihocesky.cz
17 Hroch Pavel Jihočeši 2012 Hroch Pavel hroch@kraj-jihocesky.cz
18 Huneš Robert, PhDr., Mgr., MBA TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Huneš Robert, PhDr., Mgr., MBA hunes-zast@kraj-jihocesky.cz
19 Joch Miroslav, Ing., MBA ČSSD Joch Miroslav, Ing. joch-zast@kraj-jihocesky.cz
20 Kákona Martin, Ing., Ph.D. Česká pirátská strana Kákona Martin, Ing., Ph.D. kakona-zast@kraj-jihocesky.cz
21 Kaštovský Marcel, Ing., MBA ANO 2011 Kaštovský Marcel, Ing., MBA kastovsky-zast@kraj-jihocesky.cz
22 Klíma Pavel, Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Klíma Pavel, Mgr. klima@kraj-jihocesky.cz
23 Knot Josef, JUDr., MBA STAN Knot Josef, JUDr., MBA knot-zast@kraj-jihocesky.cz
24 Konečný František, Ing., Ph.D. ANO 2011 Konečný František, Ing., Ph.D. konecny-zast@kraj-jihocesky.cz
25 Korytářová Lucie, Mgr. Česká pirátská strana Korytářová Lucie, Mgr. korytarova-zast@kraj-jihocesky.cz
26 Kovářová Veronika, Ing. arch. Česká pirátská strana Kovářová Veronika, Ing. arch. kovarova-zast@kraj-jihocesky.cz
27 Kozlová Lucie, doc., Ing., Ph.D. ODS Kozlová Lucie, doc., Dr., Ing., Ph.D. kozlova@kraj-jihocesky.cz
28 Krák Antonín, Mgr., Bc. ČSSD Krák Antonín, Mgr., Bc. krak@kraj-jihocesky.cz
29 Krob Jan, Ing. ODS Krob Jan, Ing. krob-zast@kraj-jihocesky.cz
30 Kuba Martin, MUDr. ODS Kuba Martin, MUDr. hejtman@kraj-jihocesky.cz
31 Leština Dan, Mgr. Česká pirátská strana Leština, Dan, Mgr. lestina-zast@kraj-jihocesky.cz
32 Mareda Martin, Mgr. Česká pirátská strana mareda mareda-zast@kraj-jihocesky.cz
33 Martanová Jaroslava, Ing. STAN Martanová Jaroslava, Ing. martanova-zast@kraj-jihocesky.cz
34 Moravec Libor, Mgr. ANO 2011 Moravec Libor, Mgr. moravec-zast@kraj-jihocesky.cz
35 Novák Jan, Bc. Česká pirátská strana Novák Jan, Bc. novak-zast@kraj-jihocesky.cz
36 Pánková Ludmila ANO 2011 Pánková Ludmila pankova-zast@kraj-jihocesky.cz
37 Pavlík Štěpán, Ing.  Jihočeši 2012 Pavlík Štěpán, Ing.  pavlik-zast@kraj-jihocesky.cz
38 Přibáň Michal, MUDr. ODS Přibáň Michal, MUDr. priban-zast@kraj-jihocesky.cz
39 Roubíček Jiří, Ing. Česká pirátská strana Roubíček Jiří, Bc. roubicek-zast@kraj-jihocesky.cz
40 Ryba Miroslav, Mgr. ANO 2011 Ryba Miroslav, Bc. ryba-zast@kraj-jihocesky.cz
41 Smitka Jan, Ing., MBA ANO 2011 Smitka Jan, Ing., MBA smitka-zast@kraj-jihocesky.cz
42 Sojka Petr ANO 2011 Sojka Petr sojka-zast@kraj-jihocesky.cz
43 Soumar Josef Česká pirátská strana Soumar Josef soumar-zast@kraj-jihocesky.cz
44 Stráská Ivana, Mgr. ČSSD Stráská Ivana, Mgr. straska@kraj-jihocesky.cz
45 Svoboda Jiří, Ing. ANO 2011 Svoboda Jiří, Ing. svoboda-zast@kraj-jihocesky.cz
46 Šiftová Barbora, Ing. ANO 2011 Šiftová Barbora, Ing. siftova-zast@kraj-jihocesky.cz
47 Škodová Parmová Dagmar, doc., Dr., Ing. ODS Škodová Parmová Dagmar, doc., Dr., Ing. parmova-zast@kraj-jihocesky.cz
48 Šťastná Hana, Ing. ODS Šťastná Hana, Ing. stastna-zast@kraj-jihocesky.cz
49 Švec Jiří, Bc. STAN Švec Jiří, Bc. svec-zast@kraj-jihocesky.cz
50 Talíř František, Mgr. TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Talíř František, Mgr. talir@kraj-jihocesky.cz
51 Trambová Petra, Ing. arch.  TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy Trambová Petra, Ing. arch.  trambova-zast@kraj-jihocesky.cz
52 Turek Michal, MUDr., MBA. ČSSD Turek Michal, MUDr., MBA. turek-zast@kraj-jihocesky.cz
 
53 Váňa Jan, PaedDr. ODS Váňa Jan, PaedDr. vana-zast@kraj-jihocesky.cz
54 Vostradovský Václav STAN Vostradovský Václav vostradovsky-zast@kraj-jihocesky.cz
55 Zahradník Jan, RNDr. ODS Zahradník Jan, RNDr. zahradnik-zast@kraj-jihocesky.cz

Změny:

 • 13. 1. 2022 odstoupil z funkce člena Zastupitelstva Jihočeského kraje MUDr. Lukáš Mareš (Česká pirátská strana)
 • Ke dni 18.1.2022 získal mandát člena Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. Martin Mareda (Česká pirátská strana)

 


Složení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke stažení

Počty mandátů v Zastupitelstvu Jihočeského kraje po volbách 2. - 3. 10. 2020
 • ANO 2011 - 12 mandátů
 • ODS - 12 mandátů
 • Česká pirátská strana - 9 mandátů
 • TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro jižní Čechy - 7 mandátů, z toho TOP 09 3 mandáty, KDU-ČSL 4 mandáty
 • ČSSD - 6 mandátů
 • STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 5 mandátů
 • JIHOČEŠI 2012 - 4 mandáty
Pravomoci Zastupitelstva Jihočeského kraje

Kraj je spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné. Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a odměňování členů vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.


Zastupitelstvu je podle zákona o krajích vyhrazeno

a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
f) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
g) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
h) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
i) schvalovat rozpočet kraje, schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni,
j)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
k) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
l) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
m) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j),
n) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
o) stanovit funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
p)zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
q) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc,
r) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 46 odst. 3, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 51, o plněních pro členy zastupitelstva podle § 55 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva podle § 56a odst. 6,
s) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi krajem a členem zastupitelstva,
t) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 56),
u) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
v) udělovat ceny kraje,
w) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda,
x) plnit další úkoly stanovené zákonem.

Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 62 zákona o krajích.


Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje:

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací,
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití, s výjimkou poskytování dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu, je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem,
e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti,
j) zastavení nemovitostí,
k) vydání komunálních dluhopisů,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob,
n) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví kraje,
o) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.