Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Nová publikace – Společně k moderní obci v Evropském regionu Dunaj-Vltava

O tématu digitalizace mluví každý a už dávno ztratilo image přízraku z hlubin Silicon Valley. Koneckonců digitalizace pronikla už do všech oblastí života. Jak je ale možné se tak obsáhlému a zároveň abstraktnímu tématu přiblížit? Služby občanům, rozjezd inovací nebo informační tabule pro hosty a turisty - digitalizace může usnadnit mnoho činností v obcích, podnicích a pro občany. Přesně to se děje v Evropském regionu Dunaj-Vltava beze strachu a s velkou mírou nasazení a činorodosti. Často přitom nejsou rozhodující senzační inovace a spektakulární novinky, ale mnohem víc praktické, rozumné aplikace na míru. V tomto směru se snaží rozvíjet také společnosti a lidé v Evropském regionu Dunaj-Vltava.  

V této brožuře najdete více než stovku příkladů, ve kterých digitalizace vynáší své trumfy ať ve velkém či malém měřítku. Tyto podněty mají inspirovat a přiblížit tento speciální aspekt života v Evropském regionu.

Osobitý kousek Evropy

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) byl založen 30. června 2012 v Linci. Do trilaterálního pracovního společenství patří Horní Rakousko, dolnorakouské oblasti Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko, Horní Falc a na české straně Plzeňský, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, celkem sedm partnerských regionů. 

Společenství by chtělo přispět podporou spolupráce svých členů podstatným dílem k dalšímu rozvoji celého území a realizaci evropské myšlenky. Od roku 2019 se Evropský region věnuje novému střednědobému strategickému zaměření pod heslem „ERDV – prostor pro Společnost 4.0" s podtématy Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch. Tématy se přitom zabývají vždy experti ze všech sedmi regionů. Ti rozvíjejí a plánují díky svým odborným znalostem a kontaktům konkrétní opatření v rámci strategie ERDV.

Tato aktivita je spolufinancována z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.

Společně k moderní obci v Evropském regionu Dunaj-Vltava - brožura

Pá, 18.02.2022 - 09:07 Bc. David Hocke