Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Číslo: 1/19
Datum schválení: 03.10.2019
Platnost: 14.10.2019
Účinnost: 29.10.2019
Poznámka: ruší NK č. 1/2018