Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Cena hejtmanky za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje 2020 - návrhy podávejte do 31. prosince 2019

Jihočeský kraj vyhlašuje na základě usnesení rady kraje výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2020. Návrhy na udělení ceny lze podávat písemně na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje od 18. října 2019 až do 31. prosince 2019. 

Na udělení ceny je možno nominovat jednotlivé osoby, kolektiv, obec či město. 
Návrhy budou posuzovány podle těchto kritérií: řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady), revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů. Ceny budou uděleny při příležitosti vyhlášení Vesnice roku 2020.

Statut Ceny včetně tiskopisu pro nominaci a další informace naleznete ZDE.