Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Budějovicko dá základ krajské investiční strategii rozvoje cestovního ruchu

Jihočeský kraj hledá, co nabídnout turistům do budoucna. Jinými slovy, jak se ještě více zatraktivnit. Součástí nově připravované Koncepce rozvoje cestovního ruchu kraje pro roky 2021–2030 tak bude investiční strategie, která pro následující desetiletí určí hlavní investiční priority v oblasti turismu. Pilotní analýza potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu už vzniká pro Českobudějovicko a Hlubocko, tedy území Turistické oblasti Budějovicko.

Po jejím dokončení, nejpozději v polovině letošního roku, se stane tento materiál předlohou pro zpracování obdobných posudků pro území ostatních turistických oblastí regionu: PodKletí, Českého Krumlova, Lipenska, Šumavska, Prácheňska, Písecka-Blatenska, Toulavy, České Kanady, Novohradska-Doudlebska a Třeboňska.  Pokryt tak bude z hlediska investičních potřeb celý Jihočeský kraj.
Cílem koncepce rozvoje cestovního ruchu v kraji je přilákat do regionu turisty, pozdržet je tu a nechat utrácet. Musíme jim ovšem mít, co nabídnout. Proto aktuálně mapujeme vše, co již máme. Hledáme, co můžeme zlepšit, doplnit, rozšířit či zkvalitnit. A především se snažíme najít vše, co nám v kraji zásadně chybí,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Pro efektivní směřování investic je podle hejtmanky zcela zásadní precizní znalost možností, potřeb, životaschopnosti a udržitelnosti, tedy silných a slabých stránek již existujících či budoucích projektových záměrů. Na jejich posuzování se proto podílí pracovní skupina sestavená ze zástupců kraje a dotčených měst v oblasti, ekonomů a expertů na cestovní ruch.

Tato analýza by nám měla nejen ukázat, jak jižní Čechy zatraktivnit, ale také nám pomoci při vyhledávání těch, kteří nám s tím můžou pomoci. Tedy investorů disponujících vhodnými záměry a projekty nebo ochotných se do nových projektů zapojit,“ konstatoval vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje Luboš Průcha.

Chybí zázemí velkých akcí

Zpracovávaný materiál navrhne a představí nejméně deset projektových záměrů s potenciálem vhodně doplnit a rozšířit nabídku cestovního ruchu na území Českobudějovicka-Hlubocka, splňující tři základní kritéria: Výši investice nad 50 miliónů korun, její návratnost do 10 let a dosažení kladného provozního hospodářského výsledku do tří let od zahájení provozu.

Ve hře je tak například aquapark, tematický zábavní park, multifunkční sportovní aréna, koncertní sál, galerie moderního umění, letiště. Návštěvnická centra Budvaru, Koh-i-nooru, Samsonu, Madety. Případně dalších. V areálu výstaviště pak kongresové centrum, multifunkční výstavní haly, parkovací dům a hotel. Tedy „atrakce“ a zařízení, jež dokážou přitáhnout turisty sama o sobě.
Podstatné jsou investice, navazující strategický plán města, které by k nám přivedly úplně nový druh velkých akcí, co do obsahu i velikosti. Obecně řečeno jde o akce nadregionálního významu. Sportovní mistrovství Evropy, mistrovství světa. Kulturní události, na jejichž pořádání zatím nemáme potřebné prostory, a dokonce ani potřebné ubytovací kapacity. Podobné investiční záměry jsou dle mého názoru velmi podstatné, protože by nám pomohly se dostat na kvalitativně novou úroveň,“ poznamenal v této souvislosti Viktor Vojtko, náměstek českobudějovického primátora pro cestovní ruch. Ten se na tvorbě zmíněné strategie podílí společně s náměstkem primátora pro dopravu, územní rozvoj, architekturu a urbanismus Viktorem Lavičkou.

Za příklad města, které se v průběhu uplynulých let proměnilo z průmyslové aglomerace na turisticky atraktivní destinaci, označil hornorakouský Linec. „Zde je vidět, že i město s nesrovnatelně menším historickým a kulturním potenciálem, než mají České Budějovice, dokáže systematickou snahou svůj ráz zcela změnit,“ zdůraznil Vojtko. 

Mezi kandidáty významných investic na Českobudějovicku a Hlubocku patří rovněž botanická zahrada, koněspřežka, zábavní park přírodního typu, rybníky, rozvoj lokálních železničních tratí, muzeum keramiky u přírodní památky Orty, rozšíření Jihočeské zoologické zahrady a přestavba historické sýpky v Hluboké nad Vltavou. Své pevné místo v investičních prioritách mají akce přímo související s rekreační plavbou po Vltavě. Na toku řeky v území Turistické oblasti Budějovicko jde konkrétně o plavební komoru Jiráskův jez a přístavní hranu v Českých Budějovicích, zvedací most v Týně nad Vltavou a prohloubení vodního díla Kořensko.
Z jihu Čech 10 miliard ročně do veřejných rozpočtů

„Výsledky podrobných analýz všech jedenácti turistických oblastí jižních Čech se stanou klíčovým prvkem Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje v letech 2021 – 2030. Chceme-li obstát, musíme investovat. V součtu se sice pohybujeme v řádech miliard, je však třeba si uvědomit, že cestovní ruch je významným hospodářským odvětvím, které se, včetně multiplikačních efektů podílí šesti procenty na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) a jeho podíl na příjmech státního rozpočtu činí sedm procent,“ doplnil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Z údajů agentury CzechTourism a expertní společnosti Krokem vyplývá, že v roce 2018 utratili turisté v ČR celkem zhruba 300 miliard korun, loni 315 miliard, V multiplikaci více než 600 miliard, loni cirka 625 miliard. Celkové přínosy pro veřejné rozpočty, tedy státní rozpočet, zdravotní pojišťovny, rozpočty krajů, měst a obcí, dosáhly v roce 2018 120 miliard, loni 125 miliard korun. Z cestovního ruchu v Jihočeském kraji směřovalo za uplynulé dva roky do veřejných rozpočtů dvakrát téměř 10 miliard korun. Celkem tak bezmála 20 miliard korun.

Iniciátorem a hlavním garantem vzniku analýzy projektových záměrů je Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko.