Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Hluboká hostí expertní konferenci Svět v krizovém režimu: Dopady na Česko a jižní Čechy

Řadu osobností z oblasti bezpečnosti, krizového managementu, energetiky, ekonomiky i politiky přivítá ve čtvrtek 16. června Hluboká nad Vltavou. Na pozvání starosty města, senátora Tomáše Jirsy se tu pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby uskuteční bezpečnostní konference Svět v krizovém režimu: Dopady na Česko a jižní Čechy. Hluboká nad Vltavou je po Pardubicích druhým místem, kde pořádáme konferenci z cyklu Regionální resilience. U jednoho stolu se scházejí renomovaní experti z oborů a oblastí, jež musí řešit rizika a výzvy, které události posledních let přinášejí. Věřím, že otevřená diskuse odborníků přinese řadu poznatků, jak musí Česká republika a jižní Čechy čelit krizovým situacím, jež na ně dopadají. Jsem rád, že senátor Tomáš Jirsa je politikem, který se dívá dopředu a vnímá rizika a výzvy, jež před nás vývoj ve světě klade a konání této konference na jihu Čech inicioval,“ uvedl za pořádající Pražskou bezpečnostní konferenci, z. s., její předseda Miloš Balabán. Konference se chce v regionální i celospolečenské rovině zaměřit především na otázky ekonomické, energetické a potravinové bezpečnosti státu a regionů, které se nejen kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině stávají kritickou prioritou.  

Krizové události jako jsou pandemie nebo válečné konflikty a jejich kumulace mají zdánlivě nadnárodní, celosvětový formát, ale ve své podstatě dopadají na každého z nás, na běžné občany, na obce a regiony, kde žijí, a firmy, v nichž pracují. Tady, na této lokální platformě, vidíme nejvíce jejich dopady, následky, a na této rovině je také musíme efektivně řešit. Proto si velice vážím toho, že naše pozvání přijali zkušení odborníci, působící v oblasti bezpečnosti, krizového managementu, energetiky či finančnictví.  Vizionáři jako Václav Cílek či Dana Drábová, kteří mohou naše vnímání rizik a způsobů jejich řešení posunout dál, obohatit je o vize a nové pohledy. Věřím, že výstupy z konference nám v obcích a regionech pomohu vidět jednotlivosti v kontextu a přijímat tak efektivnější, promyšlenější opatření v oblasti krizového managementu na všech úrovních,“ vysvětluje starosta Hluboké nad Vltavou, senátor Tomáš Jirsa.      

Konference se ve dvou diskusních panelech zúčastní renomovaní experti. Vedle již zmiňované předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové a geologa, publicisty a popularizátora vědy Václava Cílka mj. bývalý guvernér České národní banky finančník Miroslav Singer, bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Jaromír Zůna, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek, generální ředitel Povodí Vltavy, s. p., Petr Kubala, ředitel HZS Jihočeského kraje plukovník Lubomír Bureš či poslanec PS P ČR a člen Rady statutárního města České Budějovice Roman Kubíček a další hosté.

Dopolední diskusní panel se bude věnovat řešení souběhu krizových momentů na celostátní úrovni a nastavení komplexního systému řešení krizí. Odpolední panel se zaměří na regionální aspekty zvládání krizí, klimatické, energetické, dopravní či demografická rizika a potravinovou bezpečnost stejně jako na připravenost společnosti a jednotlivých občanů na krize.

  • S úvodními slovy vystoupí Václav Cílek, Tomáš Jirsa a prostřednictvím videa hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. 
  • Konference se uskuteční 16. června od 11 hodin v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou, press foyer s účastí Tomáše Jirsy, Václava Cílka a Miroslava Singera před zahájením celodenní konference od 10.30.
  • Akreditace novinářů na konferenci je možná do úterý 14. 6. 2022 na mail balaban@prazskabezpecnostníkonference.cz
  • Bližší informace poskytne Miloš Balabán, předseda Pražské bezpečnostní konference, z. s., na tel. 724 233 350.