Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Evropské školy hledají české učitele do Bruselu a Lucemburku

MŠMT vyhlásilo výběrová řízení na osm pozic v rámci systému Evropských škol.  Na nich jsou vzdělávány nejen děti pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Uplatnění najdou učitelé matematiky, výtvarné výchovy nebo literatury. Volná je i pozice v mateřské škole.

České sekce byly zřízeny na Evropských školách v Bruselu a Lucemburku. Hlavním smyslem Evropských škol je zajistit vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie. Pro tyto děti je vzdělávání na Evropských školách bezplatné. To platí i pro děti učitelů a administrativních pracovníků školy. Děti pracovníků soukromých společností školné hradí. 

Učit české děti v zahraničí se může zdát jednoduché a lákavé. Ale pozor, je to těžká a zodpovědná práce. Jistě těžší než učit děti u nás doma,“ řekl krajský náměstek pro oblast školství Pavel Klíma. „Z profesního hlediska se ale jedná o zkušenost, kterou nedostane každý a která vám po návratu domů otevře nejedny dveře,“ dodal Klíma.

Učitele vysílají a platí členské státy. Plat je stanoven dle platových předpisů vysílající země, z rozpočtu Evropských škol je pak učitelům vyplácen tzv. evropský přídavek, který vyrovnává jejich národní plat na úroveň země, ve které je Evropská škola situována. Učitele může členská země vybírat ze státní i soukromé sféry. Ti ovšem nemohou v Evropských školách zůstávat déle než devět let. 

Inzeráty na jednotlivé pozice naleznete na https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-skoly. Termín pro zasílání přihlášek na MŠMT je do 26. března 2021.