Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Programové dotace Jihočeského kraje

Programové dotace Jihočeského kraje

Po zveřejnění podmínek dotačního programu nastává období pro příjem žádostí s pevně stanoveným termínem ukončení příjmu žádostí. Po uplynutí tohoto termínu následuje období hodnocení podaných žádostí. Celý proces je zakončen schválením konkrétních finančních částek konkrétním žadatelům.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů


Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

Dotace ve stadiu schvalování

Schválené dotace (dotace a příspěvky) - od 1.1. 2007


Tabulka – dotační programy Jčk 2022

Leták – dotační programy Jčk 2021 Tabulka - dotační programy Jčk 2021

Leták – dotační programy Jčk 2020 Tabulka - dotační programy Jčk 2020 Tabulka – dotační programy Jčk 2020 upravené usnesením zastupitelstva č. 86/2020/ZK z 21.5.2020

Leták - dotační programy Jčk 2019

Leták - dotační programy Jčk 2018 

Leták - dotační programy Jčk 2017

Leták - dotační programy Jčk 2016

Leták - dotační programy Jčk 2015


Snáze ke krajským dotacím 

Webinář "Snáze ke krajským dotacím" proběhl v úterý 23. listopadu 2021. Jeho cílem bylo seznámit jihočeské starostky a starosty s tím, jaké dotační programy jsou pro rok 2022 k dispozici, jak vyplnit elektronickou žádost i seznam kontaktů na odpovědné úředníky pro případ konzultací a pomoci.

/p>