Text na řeč

Dotační programy pro činnost JSDHO

V roce 2022 jsou připraveny státní i krajské dotační programy, které jsou zaměřeny na účelovou finanční podporu činnosti jednotek SDH obcí na území Jihočeského kraje. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o požární ochraně.

Jihočeský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska zprostředkovává aktuální informace k jednotlivým programům s cílem usnadnit obcím přístup k finančním prostředkům na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí. Ke snadnější orientaci v dotačních programech byl zpracován „Ucelený přehled dotačních programů pro činnost jednotek SDH obcí (JSDHO) v Jihočeském kraji na rok 2022". Naleznete zde základní informace o nových programech s odkazy na podrobné informace a dostupné podklady ke konkrétnímu programu.

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2022

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2021

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí o státní dotace na rok 2021

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2021

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2021

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2021 - II. část.zip

 

Archiv dokumentace 2020

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2020

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Schválené investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2020

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Schválené neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na rok 2020

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2020 - II. část

Archiv dokumentace 2019

Ucelený přehled dotačních programů na rok 2019

Podklady ke státnímu dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 1 

Pořadník žádostí na rok 2019

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na investiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 2 

Došlé a podpořené žádosti (.zip - 964.77 KB)

Došlé a podpořené žádosti - DA 2. výzva

Podklady ke krajskému dotačnímu programu na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje – dotační titul č. 3

Došlé a podpořené žádosti

Podklady ke státní dotaci na neinvestiční výdaje jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - dotační titul č. 4 

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - I. fáze JPO II (.zip - 4033.91 KB)

Výzva, zásady a další informace ke stažení na rok 2019 - II. fáze


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Holub, tel.: 386720279