Jihočeský kraj a Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se ohrazují proti tvrzení týdeníku RESPEKT 

Jihočeský kraj a jím zřízená příspěvková organizace v sociální oblasti Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se zcela ohrazují proti tvrzení uveřejněnému dne 21.11.2022 v týdeníku RESPEKT, který popisuje údajné špatné zacházení s klienty, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v této příspěvkové organizaci Jihočeského kraje.

“Jihočeský kraj si je vědom zvýšených požadavků na péči o osoby s poruchou autistického spektra s chováním náročným na péči, a proto již od roku 2013 mezi prvními v České republice podporoval ve svých příspěvkových organizacích vznik specializovaných oddělení (domácností) pro tyto osoby. I z tohoto důvodu Jihočeský kraj v rámci dotačních mechanismů každoročně finančně zvýhodňuje všechny poskytovatele sociálních služeb, bez ohledu na jejich právní formu, kteří se na tyto klienty specializují”, uvedla náměstkyně pro sociální oblast doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Jedním z těchto nově vznikajících oddělení byla i domácnost 05 v Jindřichově Hradci. Od samého počátku byla snaha nastavit počet personálu na těchto domácnostech tak, aby se každému klientovi mohl individuálně věnovat jeden pracovník. Také vybavení domácností klientů bylo ve spolupráci s rodinami uzpůsobeno jejich potřebám, aby co nejvíce připomínalo přirozené prostředí. V domácnosti se nachází obytná místnost s jídelnou, sociálním zázemím a místností pro personál, pokoje jsou ve většině případů jednolůžkové. Dále k domácnosti náleží pro klienty volně přístupná zahrada. Celková kapacita domácnosti byla s ohledem na potřeby této cílové skupiny koncipována v počtu maximálně 5 až 7 klientů. Každodenní aktivity pro klienty jsou připravovány dle jejich individuálně zjištěných potřeb. 

Do zařízení byli pozváni odborníci zabývající se těmito klienty z organizace Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), konkrétně pan PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., který je v inkriminovaném článku označen jako jeden z mála českých specialistů na chování těchto osob. Důvod pro návštěvu pana doktora Jůna bylo zhodnocení nastaveného systému péče o jednotlivé klienty v domácnosti 05. Dále proběhla návštěva zaměstnanců domácnosti 05 přímo v Domově se zvláštním režimem Libčice a odloučeném pracovišti v Bohnicích, zřízených organizací NAUTIS, aby se osobně seznámili s příklady dobré či špatné praxe v těchto zařízeních. Personál zároveň pravidelně prochází školeními zaměřenými na způsob poskytování péče o tyto občany, mimo jiné také se školitelem panem doktorem Jůnem.

Pokud jde o událost, která se v lednu 2021 stala v této domácnosti, vnímá ji Jihočeský kraj i všichni zaměstnanci příspěvkové organizace, jako tragickou, která však nastala v důsledku jednorázového selhání jednotlivce, který byl za své jednání potrestán. Jihočeskému kraji nepřísluší komentovat druh a výši trestu, který byl pachateli soudem udělen. 

"Chápu, že se jedná o velmi náročnou práci, která je především psychicky vyčerpávající. Ale ani tak se nesmí stát to, co se stalo v Jindřichově Hradci. Pro takové jednání není omluva," řekla náměstkyně Lucie Kozlová a dodala, že po změně vedení se chod domova výrazně zlepšil.

Jihočeský kraj považuje Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec za subjekt řádně poskytující sociální služby v souladu se všemi právními předpisy, a to v zájmu všech svých klientů, o čemž se může každý, kdo zařízení navštíví, sám přesvědčit. 

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast
Ing. Mgr. Radka Vegrichtová, ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
 

25.11.2022 Bc. David Hocke