Text na řeč

ČEPS podpořila Jihočeský kraj v boji proti pandemii

Společnost ČEPS, provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČR, poskytla Jihočeskému kraji finanční dary v celkové hodnotě 800 000 Kč. Tyto prostředky z dárcovského programu budou využity zejména na nákup ochranných zdravotnických pomůcek v souvislosti s bojem proti šíření nemoci COVID-19 a na pořízení vybavení pro distanční výuku do škol.

Pandemie virového onemocnění COVID-19 zasáhla Českou republiku na začátku března 2020 a výrazně ovlivnila běžný život všech občanů. Společnost ČEPS se rozhodla aktivně přispět k řešení problémů, které tato situace způsobila, a to prostřednictvím svého dárcovského programu. Jihočeskému kraji přispěl provozovatel přenosové soustavy na boj proti pandemii 400 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity v krajských zdravotnických zařízeních na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce.

Stejnou částku si rozdělí také osm škol na území kraje, a to Střední škola a Základní škola Vimperk, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kaplice, Gymnázium Strakonice, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec, Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk, Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou a Základní umělecká škola Velešín. Za finanční dary od provozovatele přenosové soustavy si tato zařízení pořídí vybavení pro vzdálenou výuku, aby mohla plnit své poslání i v obdobích bez možnosti docházky žáků a studentů.

„Říká se, že v nouzi poznáš přítele. A ve stavu nouze, vyhlášeném v České republice kvůli koronavirové pandemii, to platilo dvojnásob. Jsem velice hrdá na to, jak se dokázali nejen Jihočeši, ale všichni Češi v této době semknout a vzájemně si podat pomocnou ruku. Každá pomoc totiž byla velice vítaná a já i za tento finanční příspěvek jménem našeho kraje velice děkuji,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Dárcovský program je hlavní platformou společenské odpovědnosti společnosti ČEPS. K jeho základním pilířům patří kromě charitativní a humanitární pomoci také rozvoj technického školství, podpora sportu dětí, mládeže a handicapovaných, rozvoj regionální kultury a ochrana životního prostředí. ČEPS v rámci svého dárcovského programu každoročně podpoří stovky projektů.

Štítky