Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Zájemcům o lidovou kulturu nabídne Krajský úřad Jihočeského kraje další zajímavou výstavu

Výstava "Jihočeské folklorní sdružení a partnerský rozvoj lidových tradic" má za cíl přiblížit zájemcům o lidovou kulturu nejen činnost Jihočeského folklorního sdružení, ale i partnerů z Vysočiny a Rakouska v kontextu přeshraniční spolupráce a aktuálního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Na projektu spolupracuje Jihočeské folklorní sdružení s Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau, Verein Färbermuseum Gutau. Strategickým partnerem je Jihočeský kraj.    
  
Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) je dobrovolnou zájmově-společenskou organizací sdružující dětské a dospělé folklorní soubory i přátele folkloru s posláním přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folkloru a lidové kultury, zejména oblasti jižních Čech. 
Jižní Čechy nabízejí vedle přírodních, historických a kulturních památek také živoucí místní folklor, jenž udržuje jedinečné lidové kroje, písně, tance a zvyky. Folklorní soubory našeho sdružení rozvíjejí a uvádějí do života toto kulturní dědictví, které prezentují při svých vystoupeních na různých přehlídkách a festivalech. 

Důležitou součástí činnosti sdružení je pořádání lidových slavností a festivalů, kterých se zúčastňuje velké množství jihočeských souborů, ale mají zde možnost vystoupit soubory jiných etnografických oblastí České republiky nebo zahraničí.
Sdružuje cca 800 aktivních zpěváků, tanečníků a muzikantů ve 27 členských dětských a dospělých folklorních souborech. Reprezentuje folklorní aktivity ze všech národopisných oblastí Jihočeského kraje.

JFoS bylo založeno v roce 2001a právě na půdě Krajského úřadu Jihočeského kraje proběhlo první ustanovující jednání.

Výstavu můžete navštívit v pracovní dny od 4. 10. 2021 do 29. 10. 2021 Po, St 8 - 17 h /Út, Čt. 8 - 16. h / Pá 8 - 14 h.