Text na řeč

Žačka výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov Světlana Pejchalová získala výběrové stipendium Nadace Magdaleny Kožené

V minulém školním roce dostala třináctiletá Světlana Pejchalová možnost absolvovat roční Stipendijní Akademii mentoringu uměleckého vzdělávání MenART pod vedením Richarda Loskota. Tento program běží již třetím rokem při Nadaci Magdaleny Kožené pro podporu nadaných žáků ZUŠ. 

Projekt mentoringu se zaměřuje na vybrané talentované žáky a jejich pedagogy a klade si za cíl dodat nový impuls do jejich tvorby a uměleckého růstu setkáním s inspirativní uměleckou osobností, která je v daném oboru uznávaným profesionálem. Letošních dvou výtvarných skupin se ujal Tomáš Císařovský a Richard Loskot. Spolu se Světlanou se mentoringu účastnila i její pedagožka Jana Holcová.

Zahájení práce skupiny Richarda Loskota proběhlo na přelomu srpna a září 2020 na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde jsme měli celý víkend možnost společně pracovat v uměleckých ateliérech na tématech – prostor, světlo, iluze…., seznámit se s ostatními stipendisty a nastartovat vlastní projekt na téma „Nic není, jak se zdá“. Díky empatickému a citlivému přístupu Richarda Loskota bylo setkání velmi otevřené, tvůrčí a podpůrné a my všichni jsme se těšili na další, která měla probíhat již v Praze na UMPRUM. Bohužel však zasáhla epidemie koronaviru a celý projekt se nuceně přesunul do virtuálního světa on-line setkání a domácí osamělé práce,“ řekla Jana Holcová

Nicméně i přes ztížené podmínky, se kterými nikdo neměl zkušenost a které tvůrčí činnosti zrovna nepřejí, se podařilo dosáhnout obdivuhodných výsledků, jejichž hmatatelným důkazem je společná výstava v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Vernisáž se uskutečnila v sobotu 3.7.2021 v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.

„Sama za sebe bych chtěla poděkovat samozřejmě celému týmu MENart za péči a urputnost s jakou hledal možnosti pro naplnění našich uměleckých záměrů. Především ale můj dík patří Světlaně Pejchalové, která v čase velké demotivace, skepse a pasivity dokázala vytvořit pozoruhodně bohatou a košatou kolekci prací daleko přesahující standard jejích vrstevníků“, říká Jana Holcová. 

Světlana Pejchalová dodává: „MenART byla skvělá příležitost poznat nové lidi a umělce. Všichni tam byli moc fajn - společně jsme vymýšleli, jak dál pokračovat v našich projektech. Práce ostatních se mi velmi líbily, ukázaly mi, co všechno je možné dělat, poznala jsem, že záleží i na instalaci a vymyšlení, jak to podat, aby divák pochopil, co autor chtěl říct. Bylo to moc fajn a určitě mi to pomohlo posunout se, abych zjistila, co mi sedí a čemu bych se chtěla věnovat.“

Světlana je po Evě Cibulkové a Adamovi Bohdalovi třetí žačkou výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov, jíž se podařilo stipendium v MenARTu získat. Do příštího ročníku 2021/22 se už nyní těší desetiletá houslistka Magdalena Watzko ze třídy Bohumila Novotného.

Text: Jana Holcová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov