Text na řeč

Volby covid

Upozornění:

Následující informace se vztahují pouze pro ty voliče, kteří jsou v období voleb do Poslanecké sněmovny (řádný termín ve dnech 8. a 9. října 2021) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19.

Ostatní voliči (bez nařízené karantény, anebo v karanténě z jiných důvodů) hlasují podle podmínek stanových zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní informace

Zákonem č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 (dále jen „zákon“), byly upraveny podmínky pro hlasování těch voličů, kteří by se hlasování nemohli zúčastnit vzhledem k nařízené izolaci nebo karanténě z důvodu nemoci Covid-19.

Zákon zavedl tři způsoby hlasování, a to hlasování prostřednictvím volebního stanoviště (drive-in), hlasování v pobytových zařízeních a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Hlasování v pobytovém zařízení se týká pouze zařízení, u kterých bude vyhlášena jejich karanténa, a vztahuje se pouze na osoby umístěné v tomto zařízení. Na ostatní voliče (ty, kteří jsou doma) se nevztahuje.

Pokud v rozhodné době bude mít volič nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu nemoci Covid-19, může využít některého z následujících způsobů zvláštního hlasování:

 • hlasování na volebním stanovišti (drive-in) ve středu před volbami (6. října), od 8:00 do 17:00 na určeném místě, a to bez předchozího objednání.
 • hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (vždy v pátek a v sobotu v termínu voleb), a to na základě předchozí telefonické žádosti o její přistavení, a pouze tehdy, pokud se volič z vážných důvodu nemohl dostavit na volební stanoviště.

Hlasování na volebním stanovišti je zákonodárcem preferovaný způsob hlasování. Z toho důvodu Vás žádáme, abyste v případě, kdy jste dostatečně mobilní, využili přednostně hlasování na těchto volebních stanovištích (drive in) přímo z osobního automobilu nebo motocyklu.

Místní referendum

V případě souběhu voleb a místního referenda (týká se města Dačice, města Slavonice, městyse Katovice a obce Ševětín) se postupuje stejně s tím rozdílem, že v případě místního referenda není možné hlasovat na jiném než místně příslušném volebním stanovišti. Volič, který je v izolaci nebo v karanténě, a který chce hlasovat v místním referendu, navštíví místě příslušné volební stanoviště (Jindřichův Hradec pro města Dačice a Slavonice, Strakonice pro městys Katovice a České Budějovice pro obec Ševětín; přesná umístění stanovišť jsou uvedena níže), kde mu bude hlasování umožněno. Případně je možné požádat o přistavení zvláštní přenosné volební schránky, kdy komise přijede za voličem. Hlasování do místního referenda probíhá do jiné volební schránky, která bude zřetelně označena.

Hlasování na volebním stanovišti (drive-in)

Kdo může hlasovat

Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, anebo mu byl vydán voličský průkaz, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19.

Hlasování není nutné oznamovat dopředu, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek umožněno hlasování.

Kdy bude hlasování probíhat

Hlasování bude probíhat ve středu 6. října 2021 od 8:00 do 17:00.

Jak bude hlasování probíhat

 • volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře); v případě, že voliči byl vydán voličský průkaz toto omezení neplatí, a volič může hlasovat i na jiném hlasovacím místě,
 • volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování,
 • komise ověří totožnost voliče, a to prostřednictvím platného občanského průkazu nebo platného pasu (ověření totožnosti jiným způsobem, například řidičským průkazem, není přípustné),
 • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19), kdy volič předloží příslušné potvrzení (potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb, rozhodnutí krajské hygienické stanice, listinné nebo elektronické potvrzení o výsledku testu), anebo na místě vyplní a podepíše čestné prohlášení,
 • následně bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky,
 • po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů členů komise pro hlasování.

V případě souběhu voleb s místním referendem bude voliči umožněno také hlasování do místního referenda. S ohledem na epidemiologická opatření doporučujeme, abyste k  úpravě hlasovacího lístku nebo k hlasování v místním referendu využili vlastních psací potřeb.

Místa pro hlasování na volebních stanovištích

Pro jednotlivé okresy byla určena následující místa, v nichž se ve středu 6. října 2021 uskuteční hlasování drive-in způsobem. Vždy jde o areály Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v okresních městech. Volební stanoviště budou řádně označena.

Na tomto odkazu je uveden seznam obcí v každém okrese. Dle obce trvalého pobytu je možné zkontrolovat, k jakému volebnímu stanovišti volič pojede.

České Budějovice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10

Hlasovací stanoviště se nachází na okraji parkoviště za administrativní budovou.

Souřadnice místa: 49.0029942N, 14.4831731E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=14.4831731&y=49.0030364&z=17&source=coor&id=14.4831731%2C49.0029942

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10

Zdroj: Mapy.cz

Český Krumlov

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127

Hlasovací stanoviště se nachází v areálu, vlevo za bílou budovou vrátnice.

Souřadnice místa: 48.8261122N, 14.3369039E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?x=14.3369039&y=48.8261546&z=17&source=coor&id=14.3369039%2C48.8261122

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127

Zdroj: Mapy.cz

Jindřichův Hradec

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126

Hlasovací místo se nachází po pravé straně za vjezdem do areálu, za přístřeškem pro parkování automobilů. Vjezd je z ulice U Dolního Skrýchova, v blízkosti křižovatky ulic Jarošovská a U Dolního Skrýchova.

Souřadnice místa: 49.1545206N, 15.0144122E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?x=15.0144122&y=49.1545627&z=17&source=coor&id=15.0144122%2C49.1545206

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126

Zdroj: Mapy.cz

Písek

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148

Hlasovací místo se nachází za vjezdem do areálu.

Souřadnice místa: 49.3175775N, 14.1562364E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.1563223&y=49.3175049&z=19&ut=Nový_bod&uc=9g6DFx8czs&ud=49°19'3.279"N, 14°9'22.451"E

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148

Zdroj: Mapy.cz

Prachatice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916

Hlasovací místo se nachází v areálu, u přístřešků pro parkování vozidel údržby. Žádáme Vás, abyste pro příjezd využili bránu blíže městu Prachatice, výjezd bude zajištěn bránou u čerpací stanice pohonných hmot (tj. provoz bude organizován jednosměrně).

Souřadnice místa: 49.0153925N, 14.0124653E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=14.0124653&y=49.0154347&z=17&source=coor&id=14.0124653%2C49.0153925

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916

Zdroj: Mapy.cz

Strakonice

Hlasovací místo se nachází v areálu, cca 50 m za vjezdem.

Souřadnice místa: 49.2754622N, 13.9129333E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.9128555&y=49.2752567&z=19&ut=Nový_bod&uc=9fd7Wx8Qh1&ud=49°16'31.664"N, 13°54'46.560"E

 

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294

Zdroj: Mapy.cz

Tábor

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107

Hlasovací místo se nachází cca 50 m za vjezdem do areálu.

Souřadnice místa: 49.4143058N, 14.6868097E

Odkaz:https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.6855275&y=49.4143179&z=18&ut=Nový_bod&uc=9h7hmxUFJo&ud=49°24'51.501"N, 14°41'12.514"E

 

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107

Zdroj: Mapy.cz

Místa pro hlasování na volebních stanovištích (csv)

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Kdo může hlasovat

Do zvláštní přenosné volebních schránky může hlasovat každý volič, který má nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu onemocnění Covid-19, a z váženého důvodu nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a telefonicky požádal krajský úřad o tento způsob hlasování.

Kdy bude hlasování probíhat

Hlasování bude probíhat v pátek 8. října 2021 od 8:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00.

Jak bude hlasování probíhat

Volič, který z vážných důvodů nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a který chce využít tento způsob hlasování, musí telefonicky požádat krajský úřad o hlasování do přenosné volební schránky. Telefonní číslo, včetně dalších pokynů pro podávání žádostí, bude zveřejněno na stránkách Jihočeského kraje.

Žádosti je možné podávat do čtvrtka před konáním voleb, tj. do 7. října 2021, a to nejpozději do 20:00 hodin. K později přijatým žádostem se nepřihlíží.

Pro hlasování do přenosné volební schránky je zákonem určeno rozmezí od pátku (od 8:00 do 22:00) do soboty (od 8:00 do 14:00). Komise pro hlasování shromáždí obdržené žádosti a následně stanoví harmonogram pro hlasování. Komise pro hlasování bude následně kontaktovat voliče tak, aby bylo hlasování možné uskutečnit. Na místě samotném vyčká komise nejvýše 10 minut, po uplynutí této lhůty se má za to, že volič odmítl hlasování.

Samotné hlasování bude probíhat následujícím způsobem:

 • komise ověří totožnost voliče, a to prostřednictvím platného občanského průkazu nebo pasu (ověření totožnosti jiným způsobem, například řidičským průkazem, není přípustná),
 • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19), kdy volič předloží příslušné potvrzení (potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb, rozhodnutí krajské hygienické stanice, listinné nebo elektronické potvrzení o výsledku testu), anebo na místě vyplní a podepíše čestné prohlášení,
 • poté bude voliči vydána úřední obálka, umožněno vložení lístku do obálky a poté do volební schránky,
 • následně komise pro hlasování opouští daný prostor.

V případě souběhu voleb s místním referendem bude voliči umožněno také hlasování do místního referenda.