Věstník detail

OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Blanský les
obecně závazná vyhláška
Číslo: 3\6
Datum schválení: 23.05.2006
Platnost od: 02.06.2006
Účinnost od: 17.06.2006
Publikováno 02.06.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 6 ročník 6