Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 21\21
Datum schválení: 16.09.2021
Platnost od: 27.09.2021
Účinnost od: 12.10.2021
Publikováno 27.09.2021 ve věstníku Jč. kraje částka 6 ročník 21