Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Skalský rybník a Klokočínská olšina a jejího ochranného pásma
nařízení kraje
Číslo: 4\21
Datum schválení: 25.02.2021
Platnost od: 10.03.2021
Účinnost od: 25.03.2021
Publikováno 10.03.2021 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 21