Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 5\16
Datum schválení: 18.08.2016
Platnost od: 31.08.2016
Účinnost od: 15.09.2016
Publikováno 31.08.2016 ve věstníku Jč. kraje částka 11 ročník 16