Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se mění nařízení 6/2014 - zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany - ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 3\15
Datum schválení: 05.02.2015
Platnost od: 13.03.2015
Účinnost od: 28.03.2015
Publikováno 13.03.2015 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 15