Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 1\13
Datum schválení: 05.09.2013
Platnost od: 27.09.2013
Účinnost od: 12.10.2013
Publikováno 27.09.2013 ve věstníku Jč. kraje částka 6 ročník 13