Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Vyhlášení stavu nebezpečí Jihočeského kraje
Rozhodnutí a pokyn hejtmana
Číslo: 1\13
Datum schválení: 02.06.2013
Platnost od: 02.06.2013
Účinnost od: 02.06.2013
Publikováno 02.06.2013 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 13