Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev 12. a 13. října 2012
jiný dokument
Číslo: 1\12
Datum schválení: 29.06.2012
Platnost od: 29.06.2012
Účinnost od: 29.06.2012
Publikováno 12.07.2012 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 12