Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se vyhlašuje 2. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje
nařízení kraje
Číslo: 1\10
Datum schválení: 30.03.2010
Platnost od: 20.04.2010
Účinnost od: 05.05.2010
Publikováno 20.04.2010 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 10