Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Tématům jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje vévodilo vyhodnocení událostí v Lenoře

Jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje se uskutečnilo v úterý 21. ledna na krajském úřadě. Tématem bylo, kromě informací o činnosti složek integrovaného záchranného systému a projednání dokumentů k připravenosti Jihočeského kraje na krizové situace, také vyhodnocení události v Lenoře a prověření protipožárních opatření v domovech sociálních služeb ke zvýšení bezpečnosti. Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská spolu s ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomírem Burešem s uznáním vzpomněli na profesionální spolupráci složek IZS zasahujících u výbuchu bytového domu a mimořádnou obětavost všech, kdo se na záchraně a likvidaci následků této smutné události v Lenoře podíleli. „Opravdu se potvrdilo, jak už na místě tragédie řekla paní hejtmanka, že v jižních Čechách nejste v okamžicích neštěstí sami,“ uzavřel Bureš s tím, že ocenil rychlé zapojení a pomoc Jihočeského kraje. 

V souvislosti s událostí v Lenoře řešila bezpečnostní rada kraje také posílení preventivních opatření v domovech sociální péče, aby se předešlo takové tragédii, jaká se udála minulý víkend ve Vejprtech na Chomutovsku v Ústeckém kraji. Při požáru tamního domova se zvýšenou péčí zde zahynulo osm lidí. Krajský úřad cestou odboru sociálních věcí prověří situaci jak z technického, tak z organizačního i personálního hlediska u všech organizací ve spolupráci s jejich managementem. Je nutné, aby zjištěná rizika, která mohou během poskytování péče o klienty vzniknout, byla důsledně a zodpovědně vyhodnocována a v souladu s tím byla přijímána konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti klientů i zaměstnanců. V souvislosti s touto tragédií se ukázalo, že dlouhodobá a úspěšná snaha Jihočeského kraje přemisťovat domovy sociální péče ze starých, všestranně nevyhovujících budov do nových prostor s platnými bezpečnostními normami, je správné rozhodnutí. 

Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem hejtmanky pro přípravu na krizové situace. Pravidelně se schází zpravidla třikrát do roka, v případě potřeby lze svolat mimořádnou bezpečnostní radu kdykoliv. Předsedkyní bezpečnostní rady je hejtmanka, která jmenovala 10 členů rady. Těmi jsou její první náměstek, který ji v případě nepřítomnosti zastupuje, dále pak ředitel krajského úřadu, ředitel Krajského ředitelství policie České republiky, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, vedoucí oddělení krizového řízení na krajském úřadu, která je zároveň tajemnicí bezpečnostní rady, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu a ředitel Povodí Vltavy, závod Horní Vltava. Dalšími stálými hosty jsou ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, ředitel Jaderné elektrárny Temelín a nově i ředitel Celního úřadu pro Jihočeský kraj.