Text na řeč

Talent Jihočeského kraje 2019

Dům dětí a mládeže České Budějovice vyhlašuje soutěž Talent Jihočeského kraje roku 2019. V kategorii humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní, speciální a v kategorii všestranný talent mohou soutěžit jednotlivci ve věku od 10 do 19 let, kteří se v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 umístili v okresních a vyšších kolech soutěží a přehlídek a kteří trvale bydlí nebo studují na školách v Jihočeském kraji.

Návrhy na ocenění v soutěži mohou podávat písemně na přiloženém formuláři školy nebo jednotlivci, např. rodiče, trenéři apod. Návrhy se podávají spolu s kopií výsledkových listin, diplomů nebo vyznamenání. Nominace je nutné zaslat na adresu: Domu dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice, e-mail: sedlakova@ddmcb.cz. Elektronicky se posílají přihlášky POUZE ve formátu přiloženého souboru xls. a pro každého studenta ZVLÁŠŤ a to nejpozději do 24. 1. 2020.

O udělení ceny Talent Jihočeského kraje rozhodují odborné komise jmenované vyhlašovateli soutěže. Slavnostní ocenění se bude konat dne 25. 2. 2020 od 16:00 hodin v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie Otakara Jeremiáše v Č. Budějovicích. Soutěž se koná pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje Hany Šímové a primátora statutárního města České Budějovice Jiřího Svobody. 

Přihlášku i informace k anketě naleznete i na webových stránkách DDM www.ddmcb.cz

Talent Jihočeského kraje roku 2019 - přihláška