Text na řeč

Svazek obcí Blažejov a Hospříz

Číslo
59
IČO
72546174

Svazek obcí Blažejov a Hospříz


Spisová značka:  OLVV-správ. 24220/2011/lusk
Pořadové číslo:  59/DSOJH/2011
Název:   Svazek obcí Blažejov a Hospříz
IČO:   725 46 174
Sídlo:   Blažejov č. p. 38, 378 52 Blažejov
Vznik:   27. 5. 2011
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Blažejov
2. Obec Hospříz

Předmět činnosti: 

výstavba zásobovacího vodovodu a následná dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v obcích Blažejov a Hospříz.

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizní komise
 
Předseda svazku: 

Svazek obcí má 2 jednatele, kteří jsou statutárním orgánem svazku obcí. Jednatelé vykonávají vedení svazku obcí ve shodě. V případě neshody rozhoduje valná hromada. Jednatelé jednají jménem svazku obcí navenek a podepisují se tak, že ke jménu svazku připojí všichni svoje podpisy. Toto oprávnění může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. Uvedené omezení není však účinné třetím osobám.

Jednatelé:  

Petr Tóth, bytem Blažejov 50, 378 52 Blažejov  od 27. 5. 2011 dosud
Martin Míka, bytem Hospříz 67, 377 01 Hospříz od 27. 5. 2011 dosud
    


Příloha – sbírka listin

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 27. 5. 2011

Stanovy ze dne 27. 5. 2011