Stavba zahájena. Můžeme se těšit na nové křídlo Jihočeské vědecké knihovny

Dlouho očekávaný termín zahájení stavby knihovny nadešel. Jihočeská vědecká knihovna slavnostně zahájila ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 13:00 hodin stavbu nového křídla budovy a stavební úpravy stávající knihovny na Lidické třídě. Poklepáním na základní kámen tuto skutečnost potvrdili zástupci Jihočeského kraje, města České Budějovice, zhotovitele stavby a ředitel Jihočeské vědecké knihovny.

Přestože se nejbližší okolí knihovny na Lidické změní ve staveniště, čtenářů samotných by se stavba měla dotknout alespoň v první fázi co nejméně. Zejména půjde o přesunutí hlavního vchodu do knihovny. Půjčovat v knihovně na Lidické by se mělo s drobnými omezeními a úpravami do léta 2020, pak bude knihovna na zhruba 6 měsíců uzavřena kvůli stavebním úpravám stávající budovy a zařizování interiéru. Část knihovního fondu bude v té době návštěvníkům k dispozici v knihovně Na Sadech.

„Dostavbou nového objektu knihovny a úpravou stávajících prostor přízemí knihovny zajistíme pro čtenáře prostor, kde si bude možné volně vybírat knihy mezi regály“, připomíná ředitel Kareš. A dodává: „Čekají nás dva roky práce a věřím, že s konečnou podobou nových prostor budou čtenáři a návštěvníci knihovny spokojeni.“

Po dokončení stavby vznikne prostor, který dosud chyběl a kde si budou moci čtenáři mezi regály volně vybírat z 130 000 volně umístěných knih. Stavba by měla být dokončena na podzim 2020. Otevření je plánované na začátek roku 2021.

Vizualizaci nového křídla naleznete ZDE.


 

Architektonické a stavebně technické řešení: Ateliér Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení vybrána firma OHL ŽS, a.s.

Financování: Celkové náklady – necelých 166 miliónů Kč/ dotace IROP přes 105miliónů Kč/ Jihočeský kraj se bude podílet částkou 51 miliónů Kč.