Text na řeč

Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje povede Andrea Jankovcová

Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje povede žena. Rada Jihočeského kraje dnes na svém zasedání jmenovala do funkce ředitelky Ing. Andreu Jankovcovou. Byla nejúspěšnější z třinácti uchazečů.

„Jsme rádi, že v čele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje bude stát žena. Je to manažerka s dlouholetými zkušenostmi v oboru. V minulosti dokonce už pro naši SÚSku pracovala. Působila také v řadě významných dopravních stavebních firem. Na spolupráci s paní ředitelkou se velice těším a věřím, že svými zkušenostmi a znalostmi oboru přispěje ke zdokonalení pro nás tak významné společnosti, jako je SÚS JčK,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Antonín Krák s tím, že Jankovcová nastoupí k prvnímu květnu 2021.

Výběrové řízení mělo dvě kola. Do prvního se přihlásilo osm uchazečů, ale nikdo nebyl vybrán. Řízení bylo tedy zrušeno a za stejných podmínek vypsáno nové. Do něj se přihlásilo třináct uchazečů. Čtyři z nich byli pozváni k osobnímu pohovoru, kde výběrová komise přezkoumala úroveň jejich manažerských, komunikačních a organizačních dovedností. Komise jednomyslně doporučila Radě Jihočeského kraje ke jmenování do funkce ředitelky Správy a údržby silnic Jihočeského právě Jankovcovou.

Ing. Andrea Jankovcová (1967)
Vystudovala ČVUT Praha, obor Pozemní stavby/Technologie POS. Je držitelkou osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a členem Unie mostařů ČR. Do pozice ředitelky SÚS JčK přichází z pražské společnosti Doprastav, a.s., kde zastávala pozici manažerky jakosti závodu a stavby. Pracovala i pro společnosti Skanska, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s.. V letech 1994 až 2006 byla vedoucí majetkové správy a později technicko-správního úseku ve strakonické pobočce SÚS JčK. Žije v Českých Budějovicích, kromě rodného jazyka mluví také anglicky a ve volném čase se věnuje lyžování, cyklistice a paddleboardingu.
 

Galerie
Štítky