Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Ředitelky gymnázií v Prachaticích a v Prievidzi podepsaly memorandum o přátelství

Součástí 14. ročníku konference o multikulturní výchově bylo malé překvapení. Dne 14. října došlo v prostorách komunitního centra Na půdě při KreBul, o.p.s. k podpisu Memoranda o přátelství a spolupráci. „Jsem velmi rád, že vám nyní můžeme představit jeden z pozitivních příkladů naší spolupráce v oblasti multikulturní výchovy, a to na obou stranách hranice – české a slovenské. Proto si dovolím k sobě pozvat dvě paní ředitelky - Janu Dejmkovou za Gymnázium Prachatice a Eleónoru Porubcovou za Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,“ napínal přítomné v sále ředitel KreBulu Zdeněk Krejsa.

Právě obě paní ředitelky měly před sebou příjemný úkol. Podepsat Memorandum o přátelství a spolupráci mezi oběma školami. A jak celý nápad vznikl? 

Když jsem byla v Prachaticích poprvé a vyšla z domu Křižovatka u parku Zlatá stezka 145, padla mi do oka nádherná budova, ve které jsem hned viděla školu. A znovu mi hlavou proběhla myšlenka, že když se před lety obnovoval pedagogický sbor naší školy, většina kantorů byla z Čech. A protože máme partnerské školy snad po celém světě, bylo mým přáním se vrátit ke kořenům a společné historii, a tak jsem díky Zdeňku Krejsovi oslovila paní ředitelku Dejmkovou. Vlastně hned po první schůzce bylo zřejmé, že jsme si padly do oka a že můžeme začít mluvit o budoucí spolupráci“, shrnula Eleónora Porubcová z Gymnázia v Prievidzi. 

Podepsané Memorandum je samotný začátek budoucí spolupráce. „V současné době se kolegové ze Slovenska zúčastnili oslav našeho gymnázia a měli možnost i neformálně se setkat s naším pedagogickým sborem a bavit se o možnostech, jak spolupracovat na úrovni studentů i pedagogů. Již nyní plánujeme první návštěvu Prievidze a přípravu jasných aktivit, které by měly směřovat oborově – tedy každý rok propojení v některé z předmětových komisí“, nastínila Jana Dejmková za prachatické gymnázium.