Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 – 2027. Zahájení otevřeného připomínkového řízení

Krajský úřad předkládá do otevřeného připomínkového řízení návrh nového strategického dokumentu Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 – 2027. Řízení probíhá od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019. Program představuje základní střednědobý programový dokument, sestávající z cílených priorit a opatření, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Návrh v podobě průběžné pracovní verze koncepce je předkládán zejména v rámci zefektivnění a větší transparentnosti tvorby tohoto strategického dokumentu.

Nyní Jihočeský kraj dává možnost široké odborné i neodborné veřejnosti se vyjádřit ve vnějším připomínkovém řízení ke koncepci v průběhu jeho tvorby, kdy je dostatek času na případné zohlednění a zapracování došlým připomínek a návrhů. Později bude následovat ještě veřejné projednání koncepce a posouzení SEA. 

Veškeré informace a materiály související s návrhem koncepce jsou k dispozici ZDE.