Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pacientům z Jihočeského kraje slouží nová hyperbarická komora Nemocnice České Budějovice

Novou hyperbarickou (přetlakovou) komorou disponuje Nemocnice České Budějovice, a.s. Na jihu Čech ji k léčbě používá jako jediná nemocnice, tudíž slouží v případě potřeby všem pacientům z celého Jihočeského kraje. Je součástí přístrojového vybavení Traumacentra. Původní dvoumístná komora byla nahrazena šestimístnou.

Nemocnice novou hyperbarickou komoru pořídila na základě dosahování dobrých výsledků s hyperbaroxyterapií. „Pořizovací cena vlastní komory byla 17 895 000 Kč s DPH, k tomu je nutné připočíst náklady na rekonstrukci prostor po bývalé hyperbarické komoře, vybudování nové kompresorovny se zásobníky stlačeného vzduchu včetně rozvodů stlačeného kyslíku, čekárny, šaten, sociálních zařízení, vyšetřovny a tak dále,“ vyjmenovává MUDr. Jaroslav Novák, člen představenstva a ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemalý náklad ve výši 336 tisíc Kč s DPH představovala i samotná instalace nové komory o hmotnosti 10 tun, která byla svěřena specializované firmě. „Pomocí těžkého jeřábu vyzvedla komoru z kamionu ve Schneiderově ulici a přes budovu chirurgických oborů ji spustila na předem připravenou plochu ve vnitrobloku. Odtud byla posouvána na místo určení stavebním otvorem, který byl vytvořený pro tento účel,“ popisuje Novák a dodává, že má nová komora průměr 2 m a délku 4,5 m včetně předkomory. Celkový objem je 12 250l.

Hyperbaroxie je obor multidisciplinární, takže má vztah k mnoha medicínským oborům (ARO, chirurgie, traumatologie, interna, dermatologie, ORL, oftalmologie, ortopedie, pediatrie, neurologie, onkologie, mikrobiologie, urologie, pracovní lékařství, pracovní hygiena, sportovní medicína) i oborům nemedicínským (teorie potápění, dekompresologii),“ uzavírá Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., hyperbarickou oxygenoterapii využívá českobudějovická nemocnice více jak 45 let. 
 

Galerie