Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost nadále trvají do 14. února 2021

Na základě usnesení Vlády České republiky jsou nadále úřední hodiny Krajského úřadu Jihočeského kraje v týdnu stanoveny tak, jak bylo určeno ode dne 12. října 2020, tzn.  

pondělí 8–13 hodin, středa 11–16 hodin.

Krajský úřad podle citovaných usnesení vlády pokračuje v provozu s omezením osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Dále pak příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace. Na recepcích budov krajského úřadu jsou provedena organizační opatření zabraňující přímému kontaktu osob; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření. Toto rozhodnutí je účinné od 23. ledna 2021 2020 do 14. února 2021, jak určila vláda České republiky.

Celý text oznámení k dispozici ZDE

23.01.2021 Bc. David Hocke