Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Nemocnice Strakonice vyhlásila zákaz návštěv. Platí od čtvrtka 21. října

Nemocnice Strakonice a.s. s platností od čtvrtka 21. října zakazuje návštěvy. Zákaz platí výjimkou situací, kdy osoba navštěvující pacienta:

  1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění);
  2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa); 
  3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a jednotlivé pokoje);
  4. předloží některý z níže uvedených dokladů:
  • záznam o negativním výsledku RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin
  • záznam o negativním výsledku POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 24 hodin 

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Nemocnice preferuje, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.

St, 20.10.2021 - 13:00 Bc. David Hocke