Text na řeč

Náměstek Krák ocenil dva jihočeské policisty. Vloni vybrali kauce za 4,7 milionu korun 

Náměstek jihočeského hejtmana pro oblast dopravy Antonín Krák ocenil dnes dva policisty z dopravního inspektorátu Územního odboru České Budějovice za příkladnou práci při kontrole nákladní a autobusové dopravy na území kraje. Prap. Bc. Vít Dvořák a prap. Tomáš Brabec uložili v minulém roce 267 kaucí v celkové hodnotě 4 764 000 Kč. Jihočeská policie často využívá tento zákonný institut, který jí umožňuje uložit řidiči nebo dopravci finanční kauci v případě, že existuje reálná obava, že se přestupce bude vyhýbat správnímu řízení.

„Je mi vždy ctí a potěšením ocenit policisty, kteří svou práci dělají dobře. Praporčíci Dvořák a Brabec se specializují na kontroly nákladní a autobusové dopravy a v této oblasti mají naprosto nejlepší výsledky nejen mezi jihočeskými policisty, ale i mezi policisty v celé republice,“ řekl náměstek Krák a dodal, že v roce 2020 uložili policisté Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje celou jednu třetinu ze všech uložených kaucí v rámci celé České republiky. „Prap. Bc. Vít Dvořák a prap. Tomáš Brabec se na těchto výsledcích podíleli z více jak osmdesáti procent! Za celý rok 2020 uložila Jihočeská policie 311 kaucí v celkové částce 5 608 000 Kč a z toho tito dva policisté uložili 267 kaucí za 4 764 000 Kč,“ upřesnil náměstek Krák, podle něhož se i díky těmto penězům může opravovat víc krajských komunikací a mostů. 

Prap. Bc. Vít Dvořák dostal od náměstka Kráka hodinky a prap. Tomáš Brabec mobilní telefon. „Myslím, že se s těmito pány nevidíme naposledy. Mají totiž zaděláno na další úspěch. K dnešnímu datu bylo v České republice uloženo celkem 137 kaucí. Z tohoto počtu si 121 mohou připsat právě naši dva praporčíci. Jsem rád, že máme právě takové policisty, kteří se svědomitě starají o bezpečí na jihočeských silnicích,“ uzavřel Krák.

Kauce je účinnou hrozbou pro řidiče i dopravce

Jedná se o zákonný institut, který umožňuje policii uložit řidiči nebo dopravci finanční kauci a to tehdy, pokud existuje reálná obava, že se přestupce bude vyhýbat správnímu řízení.

Nejčastěji policisté k takovému opatření přistupují při řešení dopravních přestupků ze strany cizinců. Vždy se jedná o přestupky, které nelze projednat na místě formou uložení blokové pokuty, ale přestupek je po zadokumentování Policií ČR oznámen na příslušný správní úřad. V případech přestupků dopravců nákladní nebo kamionové dopravy řešených podle zákona č. 111/1994 sb., o silniční dopravě je to příslušný krajský úřad (jedná se zejména o nedodržení bezpečnostních pravidel jízdy, např. povinných bezpečnostních přestávek), v případech přestupků podle zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích (např. technický stav vozidla bezprostředně ohrožující bezpečnost účastníků silničního provozu, řízení pod vlivem návykové látky, vysoká rychlost atd.) pak obec s pověřenou působností. V prvním případě se jedná o částky v rozmezí 5 až 100.000 Kč, ve druhém případě 5 až 50.000 Kč.

Řidič má při uložení kauce v podstatě dvě možnosti. Pokud ji zaplatí, pokračuje po zadokumentování přestupku v jízdě. Pokud ne, je mu na místě přikázáno bezpečné odstavení vozidla, nebo je vozidlo na jeho náklady odtaženo a další jízda mu je až do zaplacení celé kauce zakázána. Pokud se jedná podle silničního zákona o přestupek a k projednání je tedy příslušným krajský úřad, nabízejí policisté možnost platby bezhotovostním převodem pomoci ručního platebního terminálu. Pokud řidič spáchá přestupek dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, musí s ohledem na velký počet obcí s pověřenou působností, které tyto přestupky řeší, zaplatit uloženou kauci vždy v hotovosti.

Galerie
Štítky