Text na řeč

Mikroregion Jindřichohradecko

Číslo
38
IČO
70974250

Mikroregion Jindřichohradecko


Spisová značka:  OLVV-správ7642/2013/lusk
Pořadové číslo:  38/DSOJH/2003
Název:   Mikroregion Jindřichohradecko
IČO:   709 74 250
Sídlo:   Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec
Vznik:   19. 7. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Bednáreček
2. Obec Blažejov
3. Obec Bořetín
4. Obec Člunek
5. Obec Deštná
6. Obec Horní Skrýchov
7. Obec Hospříz 
8. Město Jindřichův Hradec 
9. Obec Lodhéřov
10. Obec Nová Olešná
11. Obec Okrouhlá Radouň 
12. Obec Pluhův Žďár
13. Obec Popelín
14. Obec Rodvínov
15. Obec Roseč
16. Obec Velký Ratmírov
17. Obec Střížovice
18. Obec Vícemil
19. Obec Žďár
20. Obec Vlčetínec

 

Předmět: 

a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj, 
b) informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální péče, bytová politika, sociální politika, vzdělání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika, 
c) pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářství, zemědělství, průmysl, 
d) ochrana krajiny, přírody a historického dědictví kulturních památek, pod., 
e) odpadové hospodářství, ekologie.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Správní rada
Dozorčí rada
Předseda
Místopředseda
Tajemník
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku a zastupuje svazek navenek vůči třetím osobám. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence na jiného člena správní rady písemnou formou písemně vymezeným rozsahem na dobu určitou, která musí být v pověření uvedena. Může podepisovat aktivity svazku sám, pokud je tím pověřen správní radou. V případě, že danou záležitost neprojednávala správní rada a záležitost nesnese odkladu, musí jeho podpis doplnit podpis dalšího člena správní rady a záležitost musí být na nejbližším zasedání správní rady projednána. V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, je zastoupen na nezbytně nutnou dobu místopředsedou mikroregionu. Funkce předsedy je čestná.

Předseda:  

Zdeňka Klesalová, bytem Lodhéřov 22, 378 26 Lodhéřov od 24. 11. 2014 dosud
Ing. Stanislav Mrvka, Jindřichův Hradec  od r. 2010 do24. 11. 2014
Místopředseda Bohumil Rod, bytem Jarošov nad Nežárkou  od 24. 11. 2014 dosud


Příloha - sbírka listin

Stanovy ze dne 27 5. 2002

Stanovy ze dne 26. 11. 2015

Stanovy ze dne 27. 10. 2016

Stanovy ze dne 24. 10. 2017

Smlouva o založení DSO ze dne 27. 5. 2002