Text na řeč

Mě neoklameš, šmejde!

Jihočeský kraj, města, policisté a strážníci spojili v letošním roce své síly při realizaci preventivních divadelních představení, které mají seniorům pomoci rozpoznat manipulativní a falešné chování podvodníků. Ve dnech 9., 23. října a 13. listopadu v odpoledních hodinách v Českých Budějovicích, Táboře a Třeboni proběhla představení pod názvem „Mě neoklameš, šmejde!“, kterého se účastnilo více než 200 seniorů. 

Herci z nezávislé divadelní skupiny PNUtí z Prachatic sehráli seniorům sedm scének, které vycházely ze skutečných případů nekalých praktik podvodníků. Byť se jednalo o velmi závažné téma, dokázali herci s humorem a nadsázkou tato jednání seniorům přiblížit a upozornit je na celou řadu důležitých skutečností, kterých by se měli při setkání s podvodníky vyvarovat. Jednotlivé scénky byly vždy doplněny odbornými komentáři přítomných policistů a strážníků a to jak se nenechat napálit, jak reagovat, pokud se seniory někdo pokusí okrást o jejich mnohdy celoživotní úspory a jak případně takovéto situace ve spolupráci s policisty či strážníky řešit. V závěrečné scénce si zahráli dokonce i sami senioři, kdy jejich úkolem bylo včas rozpoznat nekalá jednání podvodníků.  V závěru setkání bylo přímo na místě zodpovězeno i několik věcných dotazů ze stran seniorů.  Každý z účastníků představení si odnesl nejenom řadu rad a ponaučení, ale na závěr i malý dárek v podobě preventivních publikací a reflexních prvků. Poslední představení se v tomto roce odehraje ještě 20. listopadu v Písku.