Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Lidé v karanténě a izolaci mohou volit z auta nebo do zvláštní přenosné schránky

Krajský úřad Jihočeského kraje určil místa pro voliče, kteří se chtějí zúčastnit nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, ale jsou kvůli nemoci covid-19 v karanténě nebo v izolaci. Takzvaná drive-in volební stanoviště zajišťuje ze zákona krajský úřad společně s Armádou ČR, aby i tito občané mohli svobodně hlasovat. 

Pro každý okres bude zřízeno jedno volební stanoviště, tzv. drive-in. Hlasovat v nich mohou pouze lidé, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci z důvodu nemoci covid-19 a výhradně z motorového vozidla. Využít své právo volit nové poslance budou moci ve středu 6. října 2021 od 8 do 17 hodin.

Volební stanoviště v Jihočeském kraji jsou zřízena v okresních městech, a to pokaždé v místě, kde sídlí Správa a údržba silnic, tedy krajem zřizovaná organizace, u které je možná dobrá dopravní přístupnost vlastním autem či motocyklem. Občané, kteří z vážných důvodů nebudou moci využít hlasování ani na drive-inu, mohou nejpozději 7. října telefonicky na čísle 386 720 156 požádat o možnost volit z domova do zvláštní přenosné volební schránky. Telefonní číslo je pro tyto účely k dispozici každý pracovní den v úředních hodinách kraje. Ve čtvrtek 7. října pak až do 20 hodin.  Samotné hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pak proběhne v pátek 8. října od 8 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Komise pro hlasování přijede do místa pobytu voliče, zatelefonuje mu a vyzve ho k hlasování. Pokud volič po deseti minutách čekání komise volit nepřijde, bere se to tak, že si účast ve volbách rozmyslel a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul. 

Veškeré další potřebné informace naleznout zájemci na tomto odkazu: https://www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid

Štítky