Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ing. Radek Urbánek
vedoucí odboru
tel: 386720859
fax:
urbanek@kraj-jihocesky.cz
Odbor krajský živnostenský úřad-Úsek správní agendy a metodiky
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Dagmar Sárová
metodická činnost a odvolací řízení
tel: 386720863
fax:
sarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vastlová
správní agenda a metodika pro správní činnost
tel: 386720868
fax:
vastlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Mrázová
metodická činnost a odvolací řízení
tel: 386720867
fax:
mrazova@kraj-jihocesky.cz
Odbor krajský živnostenský úřad-Úsek kontroly a metodiky
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jaroslav Příhoda
kontrola a metod.činnost pro ObŽU
tel: 386720865
fax:
prihoda@kraj-jihocesky.cz
Alena Jarošová, BBus
kontrola a metodická činnost pro ObŽÚ
tel: 386720939
fax:
jarosova2@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 6 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz