Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajský úřad Jihočeského kraje vyjadřuje hlubokou soustrast nejbližší rodině, přátelům, příbuzným a známým svého historicky prvního ředitele

PhDr. Jan Stráský 
24. 12. 1940 – 6. 11. 2019 

Jan Stráský se narodil 24. prosince 1940 v Plzni, kde také maturoval na obchodní akademii. Mezi roky 1963 a 1970 vystudoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Před sametovou revolucí pracoval jako úředník ve Státní bance československé. Na jaře 1990 se stal náměstkem generálního ředitele Komerční banky. V květnu 1991 se zapojil do vrcholné politiky, když byl jmenován místopředsedou české vlády a měl na starosti hospodářské reformy. Jeho vrcholné chvíle v politice pak přišly po volbách v červnu 1992, v nichž byl zvolen poslancem České národní rady. V červenci 1992 přijal roli premiéra rozpadající ho se Československa, které se 1. ledna 1993 rozdělilo na dva samostatné státy.

Po rozpadu společného státu se vrátil do české vlády, kde dostal na starosti ministerstvo dopravy. Vedl ho do října 1995, kdy jej premiér Klaus povolal do čela ministerstva zdravotnictví. V roce 1997 patřil Jan Stráský mezi ty členy ODS, kteří vyzvali Klause k odchodu z čela vlády, a později také vstoupil do Unie svobody. Svou politickou kariéru v té době uzavřel. 

V lednu 2001 se stal na šest let ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od února 2011 do června 2012 pak působil také jako ředitel Správy NP a CHKO Šumava

Byl i dlouholetým předsedou Klubu českých turistů.

Čest jeho památce.