Text na řeč

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022-2025 - veřejné připomínkování

Do středy 7. 7. 2021 je možné zasílat připomínky k návrhu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022-2025 (KPVP 2022-2025). Celé znění KPVP 2022-2025 včetně Formuláře k připomínkování naleznete na webových stránkách Sociálního portálu Jihočeského kraje