Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajské konference primární prevence rizikového chování

X. Krajská konference primární prevence rizikového chovaní a prevence kriminality

X. ročník krajské konference se uskutečnil 13. - 14. 10. 2022 na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistil Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje ve spolupráci s organizací Portus Prachatice, o.p.s. Konferenci podpořila i doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí. 

Prezentace lektorů a program konference naleznete v přiložených souborech:
Program konference
Prezentace lektorů

IX. krajská konference primární prevence rizikového chování a prevence kriminality

Konference se uskutečnila 14. - 15. 10. 2021 na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistil Odbor sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje ve spolupráci s organizací Portus Prachatice, o.p.s. Záštitu nad konferencí převzala doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí. 

Program konference

Prezentace lektorů

VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování

Ve dnech 27. a 28. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové stavební v Českých Budějovicích již osmý ročník krajské konference primární prevence rizikového chování. Tématem letošního ročníku bylo Klima třídy/ školy. Jak jej vytvářet, formovat a uzdravovat. Aneb nemusíme být všichni kamarádi, ale žít spolu teď chvíli musíme. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistila organizace Portus Prachatice, o.p.s. ve spolupráci s Odborem sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje. Potřebné zázemí a technickou podporu poskytla Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice. 

Prezentace lektorů a závěrečnou zprávu z konference naleznete v přiložených souborech.

VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování - PROGRAM

Závěrečná zpráva z VIII. Krajské konference primární prevence

Aktuální a aktualizační trendy - PF JU

Milan Kotík -Zkušenosti MIŠ bezpečné klima ve školách

Robert Čapek -Podpora třídního klimatu jako prevence

THEIA -Patří peníze do rukou dětí

Václav Vozábal -Práce-s-problémovými-žáky

Sborník textů přednášejících na VIII. krajské konferenci primární prevence rizikového chování

VII. Krajská konference primární prevence rizikového chování, s podtitulem "Jde to, ale dře to!"

VII. Krajská konference se uskutečnila 25.4. - 26.4. v prostorách českobudějovické Střední průmyslové školy stavební. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Vlastní program Konference zajistili odborní a uznávaní lektoři, kteří se postarali o kvalitní a praktické příspěvky. 

Prezentace a doplňující texty ke konferenci naleznete v přiložených dokumentech. Fotografie z konference naleznete ZDE.

Program VII. krajské konference

Prezentace ze VII. krajské konference

Tisková (Závěrečná) zpráva

VI. Krajská konference primární prevence rizikového chování, s podtitulem "Bezpečné a pozitivní klima ve škole: Jde to vůbec?"

Konference se uskutečnila 26.4. - 27.4. 2017 tentokráte na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. a zmiňovanou Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzala doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládež a tělovýchovy. Prezentace a doplňující texty ke konferenci naleznete v přiložených dokumentech. Fotografie z konference naleznete ZDE.

Program VI. krajské konference

Prezentace z VI. krajské konference

Závěrečná zpráva z VI. krajské konference

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná "Vztahy, spolupráce a komunikace s žáky, rodiči a kolegy v rámci školy" (dále Konference), se uskutečnila ve středu 4. května 2016 v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. Záštitu nad ní převzali Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, a JUDr. Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

 V. krajská konference PPRCH_program

 Tisková zpráva_foto

 Tisková (závěrečná) zpráva_Konference 2016

 Prezentace V. krajská konference PPRCH